Organizacioni i programski odbor proslave Matematičkog instituta
13-15.decembar, 2006.
 
 
 
Organizacioni odbor

  Tatjana Davidović
         Miodrag Kapetanović
         Zoran Ognjanović
         Zoran Perišić

Programski odbor

  Teodor Atanacković
         Stevan Pilipović