О Семинару Математички методи механике

 

Вечна веза између математике, механике и физике била је у последњој трећини двадесетог века покретач многих фундаменталних идеја у математици. Та веза је била инспирација за покретање Семинара Математички Методи Механике у Математичком институту САНУ, пролећа 1993, са жељом да се активније и систематичније учествује у том току идеја.

Семинар има два основна задатка. Први је да допринесе организовању последипломских студија у тим областима, у сарадњи са Катедром за Геометрију и Катедром за Механику Математичког факултета у Београду. Други задатак је да организује, усмерава и стимулише научни рад у нашој средини у тим пољима, а такође и да извештава о оригиналним резултатима истраживања. Најчешће, предмет представљају интеграбилност и неинтеграбилност динамичких система, симплектичка геометрија, Лијеве групе и алгебре, квалитативна анализа диференцијалних једначина, алгебарске криве...

Семинар је покренут на иницијативу Владимира Драговића, који је од почетка и руководилац. У одређеним периодима, дужност руководиоца Семинара обављали су Никола Бурић (у јесен 1994) и Дарко Милинковић (у јесен 2000). У првим годинама рада, Семинар је имао значајну подршку старијих истраживача Вељка Вујичића, Стеве Комљеновића, Радета Живаљевића...