Четврта међународна конференција

Геометрија, Динамика, Интеграбилни системи – ГДИС 2013

Ижевск, 10 – 14. јун 2013.

 


Трећа међународна конференција

Геометрија, Динамика, Интеграбилни системи – ГДИС 2011

Лисабон, 10 – 16. септембар 2011.

 


Друга међународна конференција

Геометрија, Динамика, Интеграбилни системи – ГДИС 2010

Београд, 7 – 13. септембар 2010.

 


 

Међународна конференција

Геометрија, Динамика, Интеграбилни системи

Београд, 2 – 7. септембар 2008.