Састанци одржани током 2002. године

 

Среда, 17. април 2002. године
Божидар Јовановић
ИНТЕГРАБИЛНОСТ И РЕДУКЦИЈА ХАМИЛТОНОВИХ СИСТЕМА

 

Среда, 24. април 2002. године
Борислав Гајић
ГЕОДЕЗИЈСКЕ ЛИНИЈЕ НА ЕЛИПСИОДУ И КЛЕБШОВ СИСТЕМ

 

Среда, 15. мај 2002. године
Божидар Јовановић
БИХАМИЛТОНОВИ СИСТЕМИ И СЕПАРАБИЛНОСТ

 

Уторак, 21. мај 2002. године
Алексеј Болсинов
ТОПОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА ИНТЕГРАБИЛНИХ СИСТЕМА
НА 4-МНОГОСТРУКОСТИМА
(заједнички састанак са ГТА семинаром)

 

Среда, 22. мај 2002. године
Алексеј Болсинов
ТОПОЛОГИЈА И ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ

 

Среда, 12. јун 2002. године
Јелена Катић
МЕТРИЧКА СВОЈСТВА ПРОСТОРА ХАМИЛТОНОВИХ
ДИФЕОМОРФИЗАМА И ЛАГРАНЖЕВИХ ПОДМНОГОСТРУКОСТИ

 

Среда, 19. јун 2002. године
Никола Бурић
ПОЕНКАРЕОВЕ РЕКУРЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕСЛИКАВАЊА КРУГА

 

Милена Радновић
БИЛИЈАРИ У ФИНСЛЕРОВИМ ПРОСТОРИМА

 

Среда, 18. септембар 2002. године
Борислав Гајић, Владимир Драговић
ХЕС-АПЕЉРОТОВ СИСТЕМ КРУТОГ ТЕЛА И УОПШТЕЊА

 

Среда, 25. септембар 2002. године
Милена Радновић
БИЛИЈАРИ У ФИНСЛЕРОВИМ ПРОСТОРИМА

 

Среда, 2. октобар 2002. године
Божидар Јовановић
НЕХОЛОНОМНО КРЕТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА,
ИНТЕГРАБИЛНИ ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОК НА СФЕРИ
И НОЈМАНОВ СИСТЕМ

 

Среда, 9. октобар 2002. године
Божидар Јовановић
НЕХОЛОНОМНО КРЕТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА,
ИНТЕГРАБИЛНИ ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОК НА СФЕРИ
И НОЈМАНОВ СИСТЕМ, други део

 

Среда, 16. октобар 2002. године
Борислав Гајић
СОКОЛОВЉЕВ ИНТЕГРАБИЛНИ СЛУЧАЈ
КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА У ИДЕАЛНОМ ФЛУИДУ

 

Среда, 23. октобар 2002. године
Милена Радновић
КВАДРИКЕ И СПЕКТРАЛНА ТЕОРИЈА

 

Среда, 30. октобар 2002. године
Божидар Јовановић
СУСЛОВЉЕВ ПРОБЛЕМ НА ХОМОГЕНИМ ПРОСТОРИМА

 

Среда, 6. новембар 2002. године
Милена Радновић
КВАДРИКЕ И СПЕКТРАЛНА ТЕОРИЈА, други део

 

Среда, 13. новембар 2002. године
Божидар Јовановић
САГЛАСНЕ ПУАСОНОВЕ ЗАГРАДЕ

 

Среда, 20. новембар 2002. године
Милена Радновић
КВАДРИКЕ И СПЕКТРАЛНА ТЕОРИЈА, трећи део

 

Среда, 27. новембар 2002. године
Борислав Гајић
КИРХОФЉЕВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

 

Среда, 4. децембар 2002. године
Милена Радновић
ГЕОДЕЗИЈСКЕ НА ЕЛИПСОИДУ

 

Среда, 11. децембар 2002. године
Проширена седница Семинара
Приказ резултата Пројекта Геометрија и топологија
многострукости и интеграбилни динамички системи

 

Среда, 18. децембар 2002. године
Миодраг Матељевић
ТРАЈЕКТОРИЈЕ ХОЛОМОРФНИХ КВАДРАТНИХ
ДИФЕРЕНЦИЈАЛА

 

Среда, 25. децембар 2002. године
Божидар Јовановић
НЕКИ ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ ИНТЕГРАБИЛНИ
СЛУЧАЈЕВИ НЕХОЛОНОМНОГ КРЕТАЊА
КРУТОГ ТЕЛА