Састанци одржани током 2003. године

 

Среда, 8. јануар 2003. године
Горан Дубајић
ВИТНИЈЕВА ТЕОРЕМА О УТАПАЊУ,
ФРОЈДЕНТАЛОВА ТЕОРЕМА О СУСПЕНЗИЈИ
И ФРЕЈМ БОРДИЗМИ

 

Четвртак, 9. јануар 2003. године
Јелена Грбић
мини-курс:
НЕКИ АСПЕКТИ КЛАСИЧНЕ ХОМОТОПСКЕ ТЕОРИЈЕ

 

Петак, 10. јануар 2003. године
Јелена Грбић
мини-курс:
НЕКИ АСПЕКТИ КЛАСИЧНЕ ХОМОТОПСКЕ ТЕОРИЈЕ

 

Уторак, 14. јануар 2003. године
Јелена Грбић
мини-курс:
НЕКИ АСПЕКТИ КЛАСИЧНЕ ХОМОТОПСКЕ ТЕОРИЈЕ

 

Среда, 15. јануар 2003. године
Јелена Грбић
мини-курс:
НЕКИ АСПЕКТИ КЛАСИЧНЕ ХОМОТОПСКЕ ТЕОРИЈЕ

 

Петак, 17. јануар 2003. године
Јелена Грбић
мини-курс:
НЕКИ АСПЕКТИ КЛАСИЧНЕ ХОМОТОПСКЕ ТЕОРИЈЕ

 

Среда, 12. фебруар 2003. године
Милена Радновић
О ОМЕГА-ЈЕЗИЦИМА БИЛИЈАРА УНУТАР
ПРАВИЛНОГ МНОГОУГЛА

 

Среда, 26. фебруар 2003. године
Божидар Јовановић
ИНТЕГРАБИЛНИ СИСТЕМИ
И СИМЕТРИЧНИ ПРОИЗВОД КРИВИХ, први део

 

Среда, 5. март 2003. године
Божидар Јовановић
ИНТЕГРАБИЛНИ СИСТЕМИ
И СИМЕТРИЧНИ ПРОИЗВОД КРИВИХ, други део

 

Среда, 12. март 2003. године
Борислав Гајић
ЈАКОБИЈЕВИ ПОЛИНОМИ

 

Среда, 19. март 2003. године
Раде Живаљевић
СИМЕТРИЧНИ СТЕПЕНИ ПОВРШИ, први део

 

Среда, 26. март 2003. године
Катарина Мијаиловић
КЕПЛЕРОВ ПРОБЛЕМ

 

Раде Живаљевић
СИМЕТРИЧНИ СТЕПЕНИ ПОВРШИ, други део

 

Среда, 9. април 2003. године
Божидар Јовановић
ЧАПЛИГИНОВИ НЕХОЛОНОМНИ СИСТЕМИ

 

Среда, 16. април 2003. године
Борислав Гајић
ЈАКОБИЈЕВИ ПОЛИНОМИ

 

Среда, 23. април 2003. године
Милена Радновић
КОНТАКТНА ГЕОМЕТРИЈА - УВОД

 

Среда, 7. мај 2003. године
Младен Лаудановић
ПРИНЦИП АРГУМЕНТА
ЗА ХАРМОНИЈСКА ПРЕСЛИКАВАЊА
НА СТРОГО КОНВЕКСНЕ ОБЛАСТИ

 

Среда, 14. мај 2003. године
Младен Лаудановић
ПРИНЦИП АРГУМЕНТА
ЗА ХАРМОНИЈСКА ПРЕСЛИКАВАЊА
НА СТРОГО КОНВЕКСНЕ ОБЛАСТИ, други део

 

Среда, 21. мај 2003. године
Борислав Гајић
ЈАКОБИЈЕВИ ПОЛИНОМИ, други део

 

Среда, 28. мај 2003. године
Јелена Катић
КОМУТАТИВНОСТ ДИЈАГРАМА ИЗМЕЂУ
МОРСОВЕ И ФЛОРОВЕ ХОМОЛОГИЈЕ

 

Среда, 4. јун 2003. године
Договор о даљем раду

 

Среда, 11. јун 2003. године
Катарина Мијаиловић
ЛАГРАНЖОВА ЧИГРА

 

Среда, 15. октобар 2003. године
Божидар Јовановић
СУСЛОВЉЕВ ПРОБЕЛЕМ И ЧАПЛИГИНОВ МНОЖИТЕЉ

 

Среда, 29. октобар 2003. године
Борислав Гајић
ДЕТЕРМИНАНТНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ
И КРЕМОНИНА ТРАНСФОРМАЦИЈА, први део

 

Среда, 5. новембар 2003. године
Борислав Гајић
ДЕТЕРМИНАНТНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ
И КРЕМОНИНА ТРАНСФОРМАЦИЈА, други део

 

Среда, 12. новембар 2003. године
Борислав Гајић
ДЕТЕРМИНАНТНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ
И КРЕМОНИНА ТРАНСФОРМАЦИЈА, трећи део

 

Среда, 19. новембар 2003. године
Владимир Лазић
ЛОКАЛНО НИЛПОТЕНТНЕ ДЕРИВАЦИЈЕ И
ПОВРШИ ДАНИЕЛЕВСКОГ, први део

 

Среда, 26. новембар 2003. године у 16 сати
Владимир Лазић
ЛОКАЛНО НИЛПОТЕНТНЕ ДЕРИВАЦИЈЕ И
ПОВРШИ ДАНИЕЛЕВСКОГ, други део

 

Среда, 3. децембар 2003. године у 16 сати
Владимир Лазић
МОДУЛАРНЕ ФОРМЕ И ТЕТА-ФУНКЦИЈЕ, први део

 

Среда, 10. децембар 2003. године у 16 сати
Владимир Лазић
МОДУЛАРНЕ ФОРМЕ И ТЕТА-ФУНКЦИЈЕ, други део

 

Среда, 17. децембар 2003. године у 16 сати
Милена Радновић
УТИСЦИ СА ТРИМЕСТРА О ДИНАМИЧКИМ СИСТЕМИМА
И ТЕОРИЈИ УПРАВЉАЊА