Састанци одржани током 2004. године

 

Среда, 10. март 2004. године
Божидар Јовановић
ЧАПЛИГИНОВ МНОЖИТЕЉ ЗА
ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ СУСЛОВЉЕВ ПРОБЛЕМ

 

Среда, 24. март 2004. године
Гојко Калајџић
КВАТЕРНИОНИ И ОЈЛЕРОВИ УГЛОВИ

 

Среда, 31. март 2004. године
Владимир Јанковић
ПОНТРЈАГИНОВ ПРИНЦИП МАКСИМУМА

 

Среда, 13. октобар 2004. године
Божидар Јовановић
РЕДУКЦИЈА НЕХОЛОНОМНИХ СИСТЕМА СА СИМЕТРИЈАМА

 

Среда, 20. октобар 2004. године
Мирослава Антић
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ ТОТАЛНО-РЕАЛНЕ ТОТАЛНО-ГЕОДЕЗИЈСКЕ
ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРЕ S^6, први део

 

Среда, 27. октобар 2004. године
Стево Тодорчевић
ФОН НОЈМАНОВ ПРОБЛЕМ О ПОСТОЈАЊУ И КОНТРОЛИ МЕРЕ

 

Среда, 3. новембар 2004. године
Мирослава Антић
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ ТОТАЛНО-РЕАЛНЕ ТОТАЛНО-ГЕОДЕЗИЈСКЕ
ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРЕ S^6, други део

 

Среда, 3. новембар 2004. године
Младен Николић
СКРИВЕНЕ СИМЕТРИЈЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНАЧИНА

 

Среда, 17. новембар 2004. године
Владимир Јанковић
ПОНТРЈАГИНОВ ПРИНЦИП МАКСИМУМА, други део

 

Среда, 24. новембар 2004. године
Владимир Јанковић
ПОНТРЈАГИНОВ ПРИНЦИП МАКСИМУМА, трећи део

 

Среда, 1. децембар 2004. године
Раде Живаљевић
СПРИНГЕРОВИ БРОЈЕВИ, МОРСИФИКАЦИЈЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ
КОЈИ ПОВЕЗУЈУ КОМБИНАТОРИКУ И МЕХАНИКУ, први део

 

Среда, 8. децембар 2004. године
Раде Живаљевић
СПРИНГЕРОВИ БРОЈЕВИ, МОРСИФИКАЦИЈЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ
КОЈИ ПОВЕЗУЈУ КОМБИНАТОРИКУ И МЕХАНИКУ, други део