Састанци одржани током 2005. године

 

Среда, 12. јануар 2005. године
Катарина Мијаиловић
ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОКОВИ ЛЕВО-ИНВАРИЈАНТНИХ МЕТРИКА
НА ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА


Среда, 19. јануар 2005. године
Катарина Мијаиловић
ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОКОВИ ЛЕВО-ИНВАРИЈАНТНИХ МЕТРИКА
НА ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА И СИМПЛЕКТИЧКА РЕДУКЦИЈА

 

Среда, 23. март 2005. године
Божидар Јовановић
МАГНЕТНИ ТОКОВИ НА ПРИДРУЖЕНИМ ОРБИТАМА
КОМПАКТНИХ ГРУПА, први део

 

Среда, 30. март 2005. године
Божидар Јовановић
МАГНЕТНИ ТОКОВИ НА ПРИДРУЖЕНИМ ОРБИТАМА
КОМПАКТНИХ ГРУПА, други део

 

Среда, 6. април 2005. године
Александра Ерић
ПРСТЕНИ КОСИХ ПОЛИНОМА, први део

 

Среда, 13. април 2005. године
Александра Ерић
ПРСТЕНИ КОСИХ ПОЛИНОМА, други део

 

Среда, 20. април 2005. године
Божидар Јовановић
ПРИРОДНИ МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ
НА ШТИФЕЛОВИМ ВАРИЈЕТЕТИМА, први део

 

Среда 11. мај 2005. у 16 часова
Марија Вуцеља, Вајцманов институт, Израел
КИНЕТИКА РАСТА КАПЉИЦА КИШЕ

 

Среда 18. мај 2005. у 16 часова
Раде Живаљевић
ПАРАЛЕЛНИ ТРАНСПОРТ У КОМБИНАТОРИЦИ

 

Среда 25. мај 2005. у 16 часова
Божидар Јовановић
ПРИРОДНИ МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ
НА ШТИФЕЛОВИМ ВАРИЈЕТЕТИМА, други део

 

Среда 5. октобар 2005. у 16 часова
Милена Радновић
ТОПОЛОГИЈА ИЗОЕНЕРГЕТСКИХ ПОВРШИ
И СИНГУЛАРИТЕТИ КРИВИХ

 

Среда 12. октобар 2005. у 16 часова
Кристофер Дејвисон
ГЕОДЕЗИЈСКЕ ЛИНИЈЕ НА СИМЕТРИЧНОМ ЕЛИПСОИДУ

 

Среда 19. октобар 2005. у 16 часова
Божидар Јовановић
СИМЕТРИЧНИ ПРОИЗВОД ПОВРШИ И ИНТЕГРАБИЛНИ СИСТЕМИ

 

Среда 2. новембар 2005. у 16 часова
Миљан Кнежевић
АЛФРОД ШВАРЦОВА ЛЕМА И ПРИМЕНЕ

 

Среда 16. новембар 2005. у 16 часова
Михаило Чубровић
ТРАНСПОРТ У ФАЗНОМ ПРОСТОРУ НЕИНТЕГРАБИЛНИХ
ХАМИЛТОНОВИХ СИСТЕМА И ЗАСНИВАЊЕ СТАТИСТИЧКЕ МЕХАНИКЕ, први део

 

Среда 23. новембар 2005. у 16 часова
Миљан Кнежевић
УВОД У ТЕОРИЈУ ИГАРА

 

Среда 30. новембар 2005. у 16 часова
Михаило Чубровић
ТРАНСПОРТ У ФАЗНОМ ПРОСТОРУ НЕИНТЕГРАБИЛНИХ
ХАМИЛТОНОВИХ СИСТЕМА И ЗАСНИВАЊЕ СТАТИСТИЧКЕ МЕХАНИКЕ, други део

 

Среда 28. децембар 2005. у 16 часова
Божидар Јовановић
МАГНЕТНИ ТОКОВИ НА ОРБИТАМА ПРИДРУЖЕНОГ
ДЕЈСТВА КОМПАКТНИХ ЛИЈЕВИХ ГРУПА, трећи део