Састанци одржани током 2008. године

 

Среда, 3. децембар 2008. године
Божидар Јовановић
LR И L+R СИСТЕМИ. ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНА ЧАПЛИГИНОВА СФЕРА

 

Среда, 24. децембар 2008. године
Данијела Дамјановић (Харвард)
ХАОТИЧНИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ СА МУЛТИ-ДИМЕНЗИОНИМ ВРЕМЕНОМ, РИГИДНОСТ СИСТЕМА И ПРИМЕНЕ У ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА