Састанци одржани током 2009. године

 

Среда, 4. фебруар 2009. године
Божидар Јовановић
ХАМИЛТОНИЗАЦИЈА И ИНТЕГРАБИЛНОСТ ЧАПЛИГИНОВЕ СФЕРЕ

 

Среда, 4. март 2009. године
Ђорђе Баралић
О БРОЈУ КОНИКА КОЈЕ ДОДИРУЈУ ПЕТ ДАТИХ КОНИКА

 

Среда, 8. април 2009. године
Стивен Терио (Универзитет у Абердину)
MOD-P ХОМОЛОГИЈА КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПРОСТОРА НЕКИХ ГЕЈЏ ГРУПА

 

Среда, 22. април 2009. године
Бојана Фемић
ОД ВЛАКНАСТИХ РАСЛОЈЕЊА ДО ХОПФ-ГАЛОАОВЕ ТЕОРИЈЕ

 

Среда, 20. мај 2009. године
Владимир Грујић
ПРОЈЕКТИВНИ КОМПЛЕТНИ ПРЕСЕЦИ, први део

 

Среда, 27. мај 2009. године
Владимир Грујић
ПРОЈЕКТИВНИ КОМПЛЕТНИ ПРЕСЕЦИ, други део

 

Среда, 10. јун 2009. године
Владица Андрејић
ПРИНЦИП ДУАЛНОСТИ ЗА ОСЕРМАНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ

 

Среда, 26. август 2009. године
Божидар Јовановић
ГЕОМЕТРИЈА ЧАПЛИГИНОВИХ СИСТЕМА

 

Среда, 11. новембар 2009. године
Татјана Вуковић (Физички факултет, Београд)
СУПЕР-ГЛАТКО КЛИЗАЊЕ ЗИДОВА УГЉЕНИЧНИХ НАНОТУБА

 

Среда, 23. децембар 2009. године
Љубица Опарница
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ СА ИЗВОДИМА РЕАЛНОГ РЕДА

 

Среда, 30. децембар 2009. године
Љубица Опарница
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ СА ИЗВОДИМА РЕАЛНОГ РЕДА, други део