Састанци одржани током 2010. године

 

Среда, 3. фебруар 2010. године
Божидар Јовановић
ЛЕЖАНДРОВА И КО-ЛЕЖАНДРОВА РАСЛОЈЕЊА КОНТАКТНИХ МНОГОСТРУКОСТИ

 

Уторак, 16. фебруар 2010. године
Марија Вуцеља (Вајцманов институт, Израел)
СЛАБА СТИШЉИВОСТ ТУРБУЛЕНЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ ТАЛАСА

 

Среда, 24. фебруар 2010. године
Божидар Јовановић
ЛЕЖАНДРОВА И КО-ЛЕЖАНДРОВА РАСЛОЈЕЊА КОНТАКТНИХ МНОГОСТРУКОСТИ, други део

 

Среда, 31. март 2010. године
Драгољуб Д. Димитријевић (Одсек за физику, ПМФ, Ниш)
ТАХИОНИ У (НЕКИМ) ФИЗИЧКИМ ТЕОРИЈАМА

 

Среда, 23. јун 2010. године
Милица Стојановић
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ГРУПЕ ТРОДИМЕНЗИОНИХ СИМПЛИЦИЈАЛНИХ ФУНДАМЕНТАЛНИХ ОБЛАСТИ

 

Среда, 15. децембар 2010. године
Владимир Јанковић и Бобан Маринковић
НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ОПТИМАЛНОСТИ У КОНВЕКСНИМ ПРОБЛЕМИМА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ

 

Среда, 22. децембар 2010. године
Миливоје Лукић
ОРТОГОНАЛНИ ПОЛИНОМИ СА РЕКУРЕНТНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА УОПШТЕНЕ ОГРАНИЧЕНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ