Састанци одржани током 2011. године

 

Среда, 19. јануар 2011. године у 14 часова
Вељко Вујичић
О МАТЕМАТИЧКИМ МЕТОДАМА У МЕХАНИЦИ

 

Среда, 26. јануар 2011. године у 14 часова
Божидар Јовановић
НЕКОМУТАТИВНА ИНТЕГРАБИЛНОСТ У КОНТАКТНОЈ ГЕОМЕТРИЈИ

 

Среда, 2. фебруар 2011. године у 14 часова
Божидар Јовановић
НЕКОМУТАТИВНА ИНТЕГРАБИЛНОСТ У КОНТАКТНОЈ ГЕОМЕТРИЈИ, други део

 

Среда, 9. фебруар 2011. године

у 12 часова:
Владимир Драговић
ПОЧЕЦИ ЊУТНОВЕ МЕХАНИКЕ – У ПОТРАЗИ ЗА СКРИВЕНОМ СИМЕТРИЈОМ
     уводно предавање курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Часлав Копривица (Факултет политичких наука, Београд)
ПАРАДИГМАТСКА СЛИЧНОСТ МОДЕРНЕ ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ФИЛОСОФИЈЕ – ПАРАЛЕЛЕ ИЗМЕЂУ КОПЕРНИКА И КАНТА

 

Среда, 16. фебруар 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић
ГАЛИЛЕЈЕВ ПРИНЦИП. ГАЛИЛЕЈЕВА ГЕОМЕТРИЈА
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 23. фебруар 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић
ЊУТНОВ ПРИНЦИП ОДРЕЂЕНОСТИ, ЊУТНОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ И ПРИМЕРИ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 2. март 2011. године у 12 часова
Владимир Јанковић (Математички факултет, Београд)
КЕПЛЕРОВИ ПРОБЛЕМИ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 9. март 2011. године у 12 часова
Милена Радновић
СИСТЕМИ С ЈЕДНИМ СТЕПЕНОМ СЛОБОДЕ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 16. март 2011. године у 12 часова
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
     вежбе су део курса Механика и геометрија

 

Среда, 23. март 2011. године

у 12 часова:
Катарина Кукић
ОЈЛЕР-ЛАГРАНЖОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
     предавање је део курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Бранислав Цветковић (Институт за физику, Београд)
ДОДАТНЕ ЛОКАЛНЕ СИМЕТРИЈЕ У БХТ ГРАВИТАЦИЈИ

 

Среда, 30. март 2011. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић
ПРОБЛЕМ ДВА ТЕЛА, БЕЛТРАМИЈЕВ ПРОБЛЕМ
     предавање је део курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Александра Смиљанић (Електротехнички факултет, Београд)
ДИЗАЈН ИНТЕРНЕТ РУТЕРА

 

Среда, 6. април 2011. године

у 12 часова:
Владимир Драговић
ПРОПОЗИЦИЈЕ 10 И 11 ЊУТНОВИХ PRINCIPIA – БИС
     предавање је део курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Марија Антић (Електротехнички факултет, Београд)
ОПТИМИЗАЦИЈА НЕБЛОКИРАЈУЋИХ ПАКЕТСКИХ МРЕЖА УПОТРЕБОМ РУТИРАЊА СА БАЛАНСИРАЊЕМ САОБРАЋАЈА

 

Среда, 13. април 2011. године у 12 часова
Божидар Јовановић
БЕРТРАНОВ ПРОБЛЕМ. РЕГУЛАРИЗАЦИЈА КЕПЛЕРОВОГ ПРОБЛЕМА
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 20. април 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић
КРЕТАЊЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПОЉУ. БИНЕОВ ОБРАЗАЦ И ПРЕМЕНЕ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 27. април 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић
ЛАГРАНЖ-ДАЛАМБЕРОВ ПРИНЦИП. ОЈЛЕР-ЛАГРАНЖОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 4. мај 2011. године у 12 часова:

Борислав Гајић
ПРИНЦИП НАЈМАЊЕГ ДЕЈСТВА. БРАХИСТОХРОНА
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 11. мај 2011. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић
НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА
     предавање је део курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Љубица Опарница (Педагошки факултет, Сомбор)
ЈЕДНАЧИНА ДИФУЗИЈЕ И ТАЛАСНА ЈЕДНАЧИНА СА ИЗВОДИМА НЕЦЕЛЕОГ РЕДА, први део

 

Среда, 18. мај 2011. године

у 12 часова:
Вељко Вујичић
УОПШТЕЊЕ МОНД ТЕОРИЈЕ (МОдификације Њутнове Динамике)
     предавање је део курса Механика и геометрија

у 14 часова:
Душан Зорица (Математички институт САНУ)
ЈЕДНАЧИНА ДИФУЗИЈЕ И ТАЛАСНА ЈЕДНАЧИНА СА ИЗВОДИМА НЕЦЕЛЕОГ РЕДА, други део

 

Среда, 25. мај 2011. године у 12 часова
Милена Радновић
ЛЕЖАНДРОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА. ХАМИЛТОНОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
     предавање је део курса Механика и геометрија

 

Среда, 1. јун 2011. године

у 12 часова:
Представљање књиге
    Билијари, квадрике и вишедимензионални Понселеови поризми
Владимира Драговића и Милене Радновић.

На представљању говоре:

Представљање књиге ће се одржати у сали 2 зграде САНУ, Кнеза Михаила 35, први спрат.
После представљања, биће приређен пригодан коктел у библиотеци Математичког института САНУ.

у 14 часова и 15 минута:
Томохико Ватанабе (Јапански национални институт за фузију)
УВОД У ГИРОКИНЕТИЧКУ ТЕОРИЈУ И СИМУЛАЦИЈЕ ТУРБУЛЕНЦИЈЕ ПЛАЗМЕ
Ово предавање ће се одржати у сали 2 зграде САНУ, Кнеза Михаила 35, први спрат.

 

Понедељак, 6. јун 2011. године у 12 часова
Академик Сергеј Петровић Новиков
ГЕОМЕТРИЈА И ИНТЕГРАБИЛНИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ: НОВА ДИСКРЕТИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ
     прво предавање мини курса
Предавање ће се одржати у сали 2 зграде САНУ, Кнеза Михаила 35, први спрат.

 

Среда, 8. јун 2011. године у 12 часова
Академик Сергеј Петровић Новиков
МЕЂУСОБНО ДЕЈСТВО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
     јавно предавање
Предавање ће се одржати у Свечаној сали САНУ, Кнеза Михаила 35, други спрат.

 

Четвртак, 9. јун 2011. године у 12 часова
Академик Сергеј Петровић Новиков
ГЕОМЕТРИЈА И ИНТЕГРАБИЛНИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ: НОВА ДИСКРЕТИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ
     друго предавање мини курса
Предавање ће се одржати у сали 2 зграде САНУ, Кнеза Михаила 35, први спрат.

 

Среда, 15. јун 2011. године у 14 часова
Сандра Живановић (Технички универзитет Луизијане, Растон, САД)
ПРИМЕНА НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПТОЕЛЕКТРОНСКИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ НАПРАВАМА

 

Среда, 21. септембар 2011. године у 14 часова
Катарина Кукић (Саобраћајни факултет, Београд)
СИСТЕМИ ТИПА КОВАЉЕВСКЕ И ДИСКРИМИНАНТНО СЕПАРАБИЛИНИ ПОЛИНОМИ

 

Понедељак, 26. септембар 2011. године у 11 часова
Конрад Шебел (Универзитет Јена, Немачка)
ГЕОМЕТРИЈА КИЛИНГОВИХ ТЕНЗОРА НА 3-СФЕРИ

 

Среда, 5. октобар 2011. године у 14 часова
Владимир Матвејев (Универзитет Јена, Немачка)
ГЕОДЕЗИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТНЕ МЕТРИКЕ: НА РАСКРШЋУ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ, ИНТЕГРАБИЛНИХ СИСТЕМА И МАТЕМАТИЧКЕ ФИЗИКЕ

 

Среда, 19. октобар 2011. године у 14 часова
Божидар Јовановић
ТРИ ПРИРОДНА МЕХАНИЧКА ПРОБЛЕМА НА ШТИФЕЛОВИМ ВАРИЈЕТЕТИМА

 

Среда, 2. новембар 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 9. новембар 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 16. новембар 2011. године у 12 часова
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА, други део
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 23. новембар 2011. године у 12 часова
Милена Радновић (Математички институт САНУ)
ЕЛИПТИЧКИ ТОРУСИ И КУБИКЕ
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 30. новембар 2011. године у 12 часова
Милена Радновић (Математички институт САНУ)
АДИЦИОНЕ ТЕОРЕМЕ ЗА ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 7. децембар 2011. године

у 12 часова:
Владимир Драговић (Математички институт САНУ)
ХЕРПОЛХОДИЈА И ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ. СТРИП У ПЕТ СЛИКА А ЛА ПУАНСО
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Свјетлана Терзић (Универзитет Црне Горе и Црногорска академија наука и умјетности)
РОДОВИ ХИРЦЕБРУХА НА ХОМОГЕНИМ ПРОСТОРИМА

 

Среда, 14. децембар 2011. године у 12 часова
Вељко Вујичић (Математички институт САНУ)
ГЕОМЕТРИЈСКЕ, КИНЕМАТИЧКЕ, КИНЕТИЧКЕ КООРДИНАТЕ ВЕКТОРА ПОЛОЖАЈА
     предавање је део курса Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Понедељак, 19. децембар 2011. године у 12 часова
Миљан Бракочевић (Унивезитет Мекгил, Монтреал, Канада)
p-АДСКА АНАЛИЗА, СПЕЦИЈАЛНЕ ВРЕДНОСТИ L-ФУНКЦИЈА И АРИТМЕТИЧКА ДИНАМИКА

 

Среда, 21. децембар 2011. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОНОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ И ПУАСОНОВА СТРУКТУРА
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Гордана Стојановић (Математички институт САНУ)
РЕГУЛАРНА УЛАГАЊА МНОГОСТРУКОСТИ

 

Среда, 28. децембар 2011. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОНОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ И ПУАСОНОВА СТРУКТУРА, други део
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Наташа Тодоровић (Астрономска опсерваторија, Београд)
НУМЕРИЧКА ИЛУСТРАЦИЈА НЕХОРОШЕВЉЕВЕ ТЕОРЕМЕ НА ПРИМЕРУ ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНЕ СИМПЛЕКТИЧКЕ МАПЕ