Састанци одржани током 2012. године

 

Среда, 1. фебруар 2012. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ФОРМЕ. ДЕФИНИЦИЈА СИМПЛЕКТИЧКЕ МНОГОСТРУКОСТИ
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Љиљана Цветковић (Природно-математички факултет, Нови Сад)
ГЕРШГОРИНОВА ТЕОРИЈА И ПРИМЕНЕ

 

Среда, 8. фебруар 2012. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ФОРМЕ. ДЕФИНИЦИЈА СИМПЛЕКТИЧКЕ МНОГОСТРУКОСТИ, други део
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Милутин Достанић (Математички факултет, Београд)
РЕГУЛАРИЗОВАНИ ТРАГ ИНВЕРЗА ДИРИХЛЕОВОГ ЛАПЛАСИЈАНА

 

Среда, 22. фебруар 2012. године

у 12 часова:
Катарина Кукић (Саобраћајни факултет, Београд)
ПОЕНКАРЕ-КАРТАНОВА ИНТЕГРАЛНА ИНВАРИЈАНТА
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 29. фебруар 2012. године

у 14 часова:
Весна Манојловић (Математички институт САНУ и Факултет организационих наука, Београд)
МОДУЛИ НЕПРЕКИДНОСТИ НА ГРАНИЦИ И КВАЗИКОНФОРМНА ПРЕСЛИКАВАЊА

 

Среда, 7. март 2012. године

у 12 часова:
Катарина Кукић (Саобраћајни факултет, Београд)
ХАМИЛТОН-ЈАКОБИЈЕВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Среда, 14. март 2012. године

у 12 часова:
Катарина Кукић (Саобраћајни факултет, Београд)
РАЗДВАЈАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ У ХАМИЛТОН-ЈАКОБИЈЕВОЈ ЈЕДНАЧИНИ. ПРИМЕРИ
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

у 14 часова:
Зоран Петровић (Математички факултет, Београд)
ИМЕРЗИЈЕ ПРОЈЕКТИВНИХ ПРОСТОРА И СРОДНИ ПРОБЛЕМИ

 

Среда, 21. март 2012. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ, Београд)
АРНОЉД-ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА
     курс Геометрија, механика и интеграбилни системи

 

Понедељак, 30. април 2012. године

у 12 часова:
Бранислав Првуловић (Математички факултет, Београд)
ГРЕБНЕРОВЕ БАЗЕ У КОХОМОЛОГИЈИ ГРАСМАНИЈАНА

у 14 часова:
Катица Хедрих (Математички институт САНУ, Београд)
О ТАНГЕНТНИМ ПРОСТОРИМА ВЕКТОРА ПОЛОЖАЈА МАТЕРИЈАЛНИХ ТАЧАКА РЕОНОМНОГ СИСТЕМА И ЊИХОВИМ КИНЕТИЧКИМ ДЕФОРМАЦИЈАМА

 

Субота, 5. мај 2012. године у 18 часова:
Владимир Драговић (Математички институт САНУ)
НЕОБИЧНИ БИЛИЈАРИ И МАТЕМАТИКА
     предавање се одржава у оквиру манифестације Мај месец математике
     место: Галерија у приземљу робне куће Београд, Кнеза Михаила 5

 

Среда, 9. мај 2012. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
О ДИНАМИЧКИМ СИСТЕМИМА
     популарно предавање поводом манифестације Мај месец математике

 

Среда, 16. мај 2012. године у 14 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА
     популарно предавање поводом манифестације Мај месец математике

 

Среда, 23. мај 2012. године у 14 часова:
Тијана Левајковић (Саобраћајни факултет, Београд)
ХАОС ЕКСПАНЗИЈЕ УОПШТЕНИХ СТОХАСТИЧКИХ ПРОЦЕСА СА ПРИМЕНАМА

 

Среда, 11. јул 2012. године

у 12 часова:
Данијела Дамјановић (Универзитет Рајс, Хјустон, САД)
ГРИНФИЛД-ВАЛАХ-КАТОКОВЕ ХИПОТЕЗЕ О ГЛОБАЛНО ХИПОЕЛИПТИЧКИМ ВЕКТОРСКИМ ПОЉИМА И ДИФЕОМОРФИЗМИМА СА ТРИВИЈАЛНОМ ПРВОМ КОХОМОЛОГИЈОМ

у 14 часова:
Драги Радојевић (Математички институт САНУ)
О ПОЧЕТКУ ШИРЕЊА ВАСИОНЕ

 

Среда, 12. септембар 2012. године у 14 часова:
Гашпер Задник (Математичко-физички факултет, Љубљана)
CAT(0) ПРОСТОРИ

 

Среда, 26. септембар 2012. године у 14 часова:
Љубица Матић
ОЈЛЕРОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ – КЛАСИЧНА ТЕОРИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ СТРУЈАЊА

 

Среда, 3. октобар 2012. године у 14 часова:
Љубица Матић
ОЈЛЕРОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ – КЛАСИЧНА ТЕОРИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ СТРУЈАЊА, други део

 

Среда, 10. октобар 2012. године у 14 часова:
Милан Дотлић
ВРТЛОЖНИ ТОКОВИ. НАВИЈЕ-СТОКСОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, први део

 

Среда, 17. октобар 2012. године у 14 часова:
Милан Дотлић
ВРТЛОЖНИ ТОКОВИ. НАВИЈЕ-СТОКСОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, други део

 

Среда, 31. октобар 2012. године у 14.30 часова:
Милана Павић (Природно-математички факултет, Нови Сад)
ДИФУЗИОНА АСИМПТОТСКА АНАЛИЗА КИНЕТИЧКОГ МОДЕЛА ГАСНИХ МЕШАВИНА

 

Среда, 7. новембар 2012. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ИЗОЕНЕРГЕТСКА ИНТЕГРАБИЛНОСТ И КОНТАКТНИ СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА

 

Среда, 26. децембар 2012. године у 14 часова:
Дејан Урошевић (Математички факултет, Београд)
О УБРЗАЊУ ЧЕСТИЦА ДО УЛТРАРЕЛАТИВИСТИЧКИХ БРЗИНА У УДАРНИМ ТАЛАСИМА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ