Састанци одржани током 2013. године

 

Среда, 9. јануар 2013. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ЈАКОБИЈЕВ ПРОБЛЕМ НА ЕЛИПСОИДУ – ЛАКСОВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ И БИЛИЈАРИ

 

Среда, 23. јануар 2013. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
МАТЕМАТИЧКО КЛАТНО И ПОСЛЕДЊА ГЕОМЕТРИЈСКА ПОЕНКАРЕОВА ТЕОРЕМА

 

Среда, 30. јануар 2013. године

у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ПОСЛЕДЊА ГЕОМЕТРИЈСКА ПОЕНКАРЕОВА ТЕОРЕМА. ТЕОРЕМА БИРКХОФА

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
УВОД У МЕХАНИКУ КОНТИНУУМА
     курс Механика континуума

 

Среда, 6. фебруар 2013. године

у 12 часова:
Милена Радновић (Математички институт САНУ)
АЛГЕБАРСКЕ КРИВЕ У КОМПЛЕКСНОЈ ПРОЈЕКТИВНОЈ РАВНИ
     курс Увод у алгебарску геометрију

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
УВОД У МЕХАНИКУ КОНТИНУУМА, други део
     курс Механика континуума

 

Среда, 13. фебруар 2013. године

у 12 часова:
Милена Радновић (Математички институт САНУ)
СТРУКТУРА ГРУПЕ НА КУБИЦИ
     курс Увод у алгебарску геометрију

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
КИНЕМАТИКА ДЕФОРМАБИЛНОГ ТЕЛА
     курс Механика континуума

 

Среда, 20. фебруар 2013. године

у 12 часова:
Милена Радновић (Математички институт САНУ)
АБЕЛОВА ТЕОРЕМА ЗА ЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ
     курс Увод у алгебарску геометрију

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
ТРАНСПОРТНА ТЕОРЕМА. НАПОН
     курс Механика континуума

 

Среда, 27. фебруар 2013. године

у 12 часова:
Горан Ђанковић (Математички факултет, Београд)
АРИТМЕТИКА ЕЛИПТИЧКИХ КРИВИХ
     курс Увод у алгебарску геометрију

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
НАПОН. ОПШТИ ЗАКОНИ БАЛАНСА
     курс Механика континуума

 

Среда, 6. март 2013. године

у 12 часова:
Ђорђе Баралић (Математички институт САНУ)
БЕЗУОВА ТЕОРЕМА
     курс Увод у алгебарску геометрију

у 14 часова:
Јово Јарић (Математички факултет, Београд)
НАПОН. ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА. ЕНЕРГИЈА, ЕНТРОПИЈА
     курс Механика континуума

 

Среда, 13. март 2013. године у 12 часова:
Мира Вукчевић (Војна академија, Београд)
ДИНАМИКА ГАЛАКСИЈА: ОД СПИРАЛНЕ СКТРУКТУРЕ ДО КОСМИЧКИХ ЗРАКА ВЕЛИКИХ ЕНЕРГИЈА

 

Среда, 20. март 2013. године у 12 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
РИМАНОВЕ ПОВРШИ. ТЕОРЕМЕ РИМАНА-ХУРВИЦА И ПОЕНКАРЕ-ХОПФА
     курс Увод у алгебарску геометрију

 

Среда, 27. март 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
РИМАН-РОХОВА ТЕОРЕМА И ПРИМЕНЕ
     курс Увод у алгебарску геометрију

 

Среда, 3. април 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
АБЕЛОВА ТЕОРЕМА
     курс Увод у алгебарску геометрију

 

Среда, 10. април 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ПРВОГ РЕДА
     курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 17. април 2013. године

у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
СИСТЕМИ ДВЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ПРВОГ РЕДА
     курс Увод у динамичке системе

у 14 часова:
Велимир Ђурђевић (Универзитет у Торонту)
О ДУБНИС-ДЕЛОНИЈЕВОМ ПРОБЛЕМУ И ОПТИМАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА ДРУГОГ РЕДА

 

Среда, 24. април 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ФАЗНИ ПОРТРЕTИ СИСТЕМА ДВЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ПРВОГ РЕДА
     курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 8 мај 2013 године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
КЛАСИФИКАЦИЈА СИСТЕМА У РАВНИ
      курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 15. мај 2013. године у 12 часова:
Гордана Стојановић (Математички институт САНУ)
НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ
     курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 22. мај 2013. године

Минисимпозијум „Двадесет година Семинара математички методи механике“

од 9 до 9.30 часова:
Владан Ђорђевић (САНУ)
ВРТЛОЖНОСТ И ЕНТРОПИЈА

од 9.40 до 10.10 часова:
Теодор Атанацковић (САНУ)
О ПРИМЕНИ ФРАКЦИОНИХ ИЗВОДА КОМПЛЕКСНОГ РЕДА У МЕХАНИЦИ

од 10.40 до 11.10 часова:
Александар Бакша (Математички факултет, Београд)
ЕРЕСМАНОВА ПОВЕЗАНОСТ У ГЕОМЕТРИЈИ НЕХОЛОНОМНИХ СИСТЕМА

од 11.20 до 11.50 часова:
Никола Бурић (Инстут за физику, Београд)
ХИБРИДНА МЕХАНИКА

од 12 до 12.30 часова:
Синиша Врећица (Математички факултет, Београд)
О ЕКВИПАРТИЦИЈАМА МЕРА

од 14 до 14.30 часова:
Раде Живаљевић (Математички инситут САНУ, Београд)
РОМБОДОДЕКАЕДАР

од 14.40 до 15.10 часова:
Борислав Гајић (Математички инситут САНУ, Београд)
ПРИМЕНЕ АЛГЕБАРСКЕ ГЕОМЕТРИЈЕ У ДИНАМИЦИ КРУТОГ ТЕЛА

од 15.40 до 16.10 часова:
Катарина Кукић (Саобраћајни факултет, Београд)
СИСТЕМИ ТИПА КОВАЉЕВСКЕ

од 16.20 до 16.50 часова:
Божидар Јовановић (Математички инситут САНУ, Београд)
МОПЕРТЈУОВ ПРИНЦИП И КОНТАКТНА ГЕОМЕТРИЈА

од 17 до 17.30 часова:
Миодраг Матељевић (Математички факултет, Београд)
КРЕТАЊА И ИЗОМЕТРИЈЕ

од 18 часова:
Одељење за механику: две деценије семинара Математички методи механике, затварање скупа и коктел

 

Среда, 29. мај 2013. године

у 12 часова:
Гордана Стојановић (Математички институт САНУ)
НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ - РАВНОТЕЖНА РЕШЕЊА И ЛИНЕАРИЗАЦИЈА
     курс Увод у динамичке системе

у 14 часова:
Александар Крапеж (Математички институт САНУ)
СВОЈСТВА „ПРОСТОРА“ ПРЕКО ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДНАЧИНА НА КВАЗИГРУПАМА

 

Среда, 5. јун 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ, трећи део
     курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 12. јун 2013. године у 12 часова:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ. ПРИМЕНЕ
     курс Увод у динамичке системе

 

Среда, 3. јул 2013. године у 14 часова:
Александар Обрадовић (Машински факултет, Београд)
БРАХИСТОХРОНО КРЕТАЊЕ САОНИЦА ЧАПЛИГИНА СА ОГРАНИЧЕНОМ РЕАКЦИЈОМ ВЕЗЕ

 

Среда, 17. јул 2013. године у 14 часова:
Милован Шуваков (Институт за физику, Београд)
ПРОБЛЕМ ТРИ ТЕЛА: ПЕРИОДИЧНЕ ТРАЈЕКТОРИЈЕ И ТОПОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА

 

Среда, 18. септембар 2013. године у 14 часова:
Дамир Мађаревић (Факултет техничких наука, Нови Сад)
СТРУКТУРА УДАРНОГ ТАЛАСА У ДИСИПАТИВНИМ МОДЕЛИМА ГАСНИХ МЕШАВИНА

 

Среда, 25. септембар 2013. године у 14 часова:
Стефан Вогацки (Универзитет Мартин Лутер, Хале-Витенберг, Немачка)
СИМУЛАЦИЈА ЏАНИБЕКОВЉЕВОГ ЕФЕКТА У ОЈЛЕРОВОМ СЛУЧАЈУ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА

 

Среда, 23. октобар 2013. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ОД НЕТЕРИНЕ ТЕОРЕМЕ ДО ТОРУСНИХ ВАРИЈЕТЕТА

 

Среда, 30. октобар 2013. године у 14 часова:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ОД НЕТЕРИНЕ ТЕОРЕМЕ ДО ТОРУСНИХ ВАРИЈЕТЕТА, други део

 

Понедељак, 4. новембар 2013. године у 13 часова:
Јоана-Клаудија Лазар (Универзитет Политехника, Темишвар)
ДИСКРЕТНА ТЕОРИЈА МОРСА, НЕПОЗИТИВНА КРИВИНА И СИМПЛИЦИЈАЛНА КОЛАПСИБИЛНОСТ

 

Среда, 25. децембар 2013. године у 10 часова:
Свјетлана Терзић (Универзитет Црне Горе)
ГРАСМАНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ И ТОРУСНА СТРУКТУРА (2n,k)-МНОГОСТРУКОСТИ