Састанци одржани током 2016. године

 

Среда, 13. јул 2016. године у 12 часова:
Синиша Месаровић (Вашингтонски државни универзитет)
ЗРНАСТИ МАТЕРИЈАЛИ: ОД ДИСКРЕТНИХ ЗРНА КА КОНТИНУУМУ

 

Среда, 19. октобар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ГАЛИЛЕЈЕВА ГЕОМЕТРИЈА И ЊУТНОВИ ЗАКОНИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 26. октобар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ЊУТНОВИ ЗАКОНИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 2. новембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
СИСТЕМИ С ЈЕДНИМ СТЕПЕНОМ СЛОБОДЕ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 9. новембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
КРЕТАЊЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПОЉУ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 16. новембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ГЕОМЕТРИЈА КЕПЛЕРОВОГ ПРОБЛЕМА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 23. новембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА, МНОГОСТРУКОСТИ И ДАЛАМБЕР-ЛАГРАНЖЕВ ПРИНЦИП
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 30. новембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић и Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ОЈЛЕР-ЛАГРАНЖЕВЕ ЈЕДНАЧИНЕ И ХАМИЛТОНОВ ПРИНЦИП МИНИМАЛНОГ ДЕЈСТВА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 7. децембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ПРИНЦИП НАЈМАЊЕГ ДЕЈСТВА, други део
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 14. децембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА. ЛЕЖАНДРОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 21. децембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ФОРМЕ. КАНОНСКИ ФОРМАЛИЗАМ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 28. децембар 2016. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ВРТЛОЖНИ ТОКОВИ И ИНТЕГРАЛНЕ ИНВАРИЈАНТЕ. ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА О ОЧУВАЊУ ЗАПРЕМИНЕ И ПОЕНКАРЕОВА ТЕОРЕМА О ВРАЋАЊУ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију