Математички методи механике
Састанци одржани током 2017. године

 

 

Среда, 11. јануар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОНОВ ПРИНЦИП У ФАЗНОМ ПРОСТОРУ. ПРИНЦИП МОПЕРТИЈА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 18. јануар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОНОВ ПРИНЦИП У ФАЗНОМ ПРОСТОРУ. ПРИНЦИП МОПЕРТИЈА, други део
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 25. јануар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОН-ЈАКОБИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 1. фебруар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ХАМИЛТОН-ЈАКОБИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА. ПРИМЕРИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 1. март 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
СИМПЛЕКТИЧКЕ МНОГОСТРУКОСТИ - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 8. март 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ПОАСОНОВА ЗАГРАДА. ЛИЈЕВА АЛГЕБРА ХАМИЛТОНОВИХ ВЕКТОРСКИХ ПОЉА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 15. март 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
СИМПЛЕКТИЧКА ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И ЈОШ НЕКИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 22. март 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ПОАСОНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 29. март 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
РЕДУКЦИЈА СИСТЕМА СА СИМЕТРИЈАМА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 5. април 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ДИНАМИКА РЕЛАТИВНОГ КРЕТАЊА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 12. април 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ДИНАМИКА РЕЛАТИВНОГ КРЕТАЊА, други део
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 19. април 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ЛАГРАНЖЕВ СЛУЧАЈ ПРОБЛЕМА ТРИ ТЕЛА

Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
АРНОЉД-ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА, први део
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 26. април 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
АРНОЉД-ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА: КООРДИНАТЕ ДЕЈСТВО-УГАО
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 3. мај 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 10. мај 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА, други део
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 17. мај 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ОЈЛЕРОВ И ЛАГРАНЖОВ СЛУЧАЈ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију

 

Среда, 24. мај 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Владимир Драговић (Математички институт САНУ и Универзитет Тексаса у Даласу)
СЛУЧАЈ КОВАЉЕВСКЕ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА И ДИСКРИМИНАНТНО СЕПАРАБИЛНИ ПОЛИНОМИ
     специјални курс: Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију
     заједнични састанак с Одељењем за механику

 

Среда, 25. октобар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 1. новембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
РИМАНОВЕ ПОВРШИ, ПРЕСЛИКАВАЊА, ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ И ДИВИЗОРИ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 8. новембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић, Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
АЛГЕБАРСКЕ КРИВЕ, РИМАНОВ-ХУРВИЦОВА ТЕОРЕМА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 15. новембар 2017. године

у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
СИНГУЛАРНЕ ТАЧКЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ, БЕЗУОВА ТЕОРЕМА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

у 17 сати:
Вељко Панић
СТАБИЛНОСТ СТАЦИОНАРНИХ РОТАЦИЈА КЕЛТСКОГ КАМЕНА
     заједничка седница с Одељењем за механику

 

Среда, 22. новембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ИНДЕКС ПРЕСЕКА, БЕЗУОВА ТЕОРЕМА И ТЕОРЕМЕ О РОДУ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 29. новембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСКА РАСЛОЈЕЊА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 6. децембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСКА РАСЛОЈЕЊА, други део
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 13. децембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
РИМАН-РОХОВА ТЕОРЕМА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 20. децембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ПРИМЕНЕ РИМАН-РОХОВЕ ТЕОРЕМЕ. ХИПЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици