У јесењем семестру 2001/2002, у оквиру Семинара je одржан мини-курс Абелове функције, намењен и студентима и активним истраживачима.

Литература:

  1. H. F Baker, Abelian functions, Cambridge university press
  2. Б. А. Дубровин, Тэта-функции и нелинейные уравнения, Успехи математических наук, 1981, 36:2, с. 11-80
  3. D. Mumford, Tata lectures on theta, Birkhauser

 


 

 

Током јануара 2003, пројекат Геометрија и топологија многострукости и интеграбилни динамички системи у сарадњи са семинаром Математички методи механике и ГТА семинаром организовао је мини-курс Неки аспекти класичне хомолошке теорије.

Курс је намењен студентима завршних година, последипломцима и заитересованим истраживачима.

Предавач је Јелена Грбић са Универзитета у Абердину, Шкотска.

 


 

Од октобра до децембра 2003. године, Семинар је организовао мини-курс Лијеве групе и алгебре. Курс је држао др Божидар Јовановић.

 


 

Током 2008/2009. школске године, у оквиру Семинара одржан је курс Алгебарске криве и интеграблни динамички системи.

 


 

У марту 2009, семинар Математички методи механике, заједно са Одељењима за математику и механику и ЦГТА семинаром, организовао је мини-курс Торусна топологија. Предавач је био Виктор Матвејевић Бухштабер из Руске академије наука.

 


 

Током школске 2009/2010. године, у оквиру семинара Математички методи механике, одржан је двосеместрални курс Торусна топологија. Курс је одржан у сарадњи са ЦГТА семинаром.

 


 

Током пролећног семестра 2011. године, семинар Математички методи механике, уз подршку ЦГТА семинара, организовао је курс Механика и геометрија. Овај уводни курс је намењен широком кругу слушалаца, укључујући даровите студенте и средњошколце. Циљ курса је да оснажи и популарише везу математике и теоријске механике, која је традиционално и историјски представљала покретачку силу за обе научне дисциплине.

Предавања су се одржавала средом, од 12 до 14 часова.

Детаљна најава курса (PDF, 68K).

 


 

Посебну част и велико задовољство нам је представљало гостовање

  академика Сергеја Петровића Новикова,

једног од највећих математичара данашњице и родоначелника научне школе, у оквиру које дејствује и наш семинар Математички методи механике. План посете обухватао је мини-курс Геометрија и интеграбилни динамички системи и јавно предавање у САНУ.

Биографија академика Новикова (PDF, 43K).

 


 

Током јесењег семестра 2011. године, семинар Математички методи механике, уз подршку ЦГТА семинара, организује курс Геометрија, механика и интеграбилни системи. Овај курс представља наставак курса Механика и геометрија, одржаног у пролећном семестру ове године. Намењен је широком кругу слушалаца, укључујући даровите студенте и средњошколце. Циљ курса је да оснажи и популарише везу математике и теоријске механике, која је традиционално и историјски представљала покретачку силу за обе научне дисциплине.

Предавања су се одржавала средом, од 12 до 14 часова.

Детаљна најава курса (PDF, 67K).

 


 

Током фебруара и марта 2013. године, семинар Математички методи механике организовао је курс Увод у алгебарску геометрију. Овај уводни курс је намењен широком кругу слушалаца, укључујући даровите студенте и средњошколце. Циљ курса је да популарише ову важну грану класичне и савремене математике.
Курс је организован уз подршку Пројекта 174020 Министарства за просвету, науку и технолошки развој Србије, пројекта Жива математика и семинара КГТА.

Предавања су се одржавала средом, од 12 до 14 часова.

Детаљна најава курса (PDF, 72K).

 


 

Током пролећног семестра 2013. године, семинар Математички методи механике организовао је специјални курс Механика континуума. Овај курс је намењен широком кругу слушалаца, од студената до активних истраживача. Циљ курса је да упозна слушаоце са овом важном граном механике.
Руководилац курса је професор Јово Јарић.

Детаљна најава курса (PDF, 63K).

 


 

Током априла и маја 2013. године, семинар Математички методи механике организовао је курс Увод у динамичке системе. Овај уводни курс је намењен широком кругу слушалаца, укључујући даровите студенте и средњошколце. Циљ курса је да приближи слушаоцима ову важну област – од квалитативне анализе решења диференцијалних једначина до савремених резултата и модерних примена.
Курс се организује уз подршку Пројекта 174020 Министарства за просвету, науку и технолошки развој Србије, пројекта Жива математика и семинара КГТА.

Детаљна најава курса (PDF, 76K).

 


 

Током зимског семестра 2014. године, семинар Математички методи механике организовао је специјални курс Увод у оптимално управљање – Понтрјагинов принцип максимума, намењен студентима завршних година математике, астрономије, механике и физике, постдипломцима и истраживачима.
Предавач: професор Владимир Јанковић.

 


 

Током школске 2016/2017. године, семинар Математички методи механике организовао је курс Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију.
Детаљна најава и план курса (ПДФ, 800К).