Међународни пројекат

Геометрија, топологија и комбинаторика многострукости и динамичких система

 

Руководиоци пројекта:
Борис Дубровин
Владимир Драговић
Синиша Врећица
Свјетлана Терзић
 
Пројекат подржавају:
Министарство високог образовања и науке Републике Италије
Међународна школа за напредне студије (SISSA), Трст, Италија