Пројекат број 1643

Геометрија и топологија многострукости и интеграбилни динамички системи

Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије

 

 

Руководилац пројекта: Владимир Драговић
Институција - координатор: Математички институт САНУ
Време трајања пројекта: 1. јануар 2002. – 31. децембар 2005.

 

Истраживачи ангажовани на пројекту:

име
звање
институција
Владимир Драговић научни саветник Математички институт САНУ
Божидар Јовановић научни сарадник Математички институт САНУ
Милена Радновић научни сарадник Математички институт САНУ
Борислав Гајић научни сарадник Математички институт САНУ
Раде Живаљевић научни саветник Математички институт САНУ
Павле Благојевић научни сарадник Математички институт САНУ
Стево Стевић научни сарадник Математички институт САНУ
Владимир Грујић доцент Математички факултет, Београд
Јелена Грбић асистент приправник
Горан Дубајић асистент приправник Математички факултет, Београд
Татјана Острогорски виши научни сарадник Математички институт САНУ
Драги Радојевић научни сарадник Математички институт САНУ
Дарко Милинковић ванредни професор Математички факултет, Београд
Маја Рабреновић асистент Математички факултет, Београд
Милица Стојановић доцент Факултет организационих наука, Београд
Александар Липковски ванредни професор Математички факултет, Београд
Синиша Врећица редовни професор Математички факултет, Београд
Јелена Катић асистент приправник Математички факултет, Београд
Катарина Мијаиловић асистент приправник Саобраћајни факултет, Београд
Горан Ђорђевић доцент Природно-математички факултет, Ниш
Љубиша Нешић доцент Природно-математички факултет, Ниш
Драгољуб Димитријевић истраживач приправник Природно-математички факултет, Ниш
Владимир Лазић истраживач приправник Математички институт САНУ