Пројекат број 174020

Геометрија и топологија многострукости и интеграбилни динамички системи

Министарства за науку и технолошки Републике Србије

 

 

Руководилац пројекта: Владимир Драговић
Институција - координатор: Математички институт САНУ
Време трајања пројекта: 1. јануар 2011. – 31. децембар 2014.

 

Истраживачи ангажовани на пројекту:

име
звање
институција
Владимир Драговић научни саветник Математички институт САНУ
Милена Радновић виши научни сарадник Математички институт САНУ
Борислав Гајић виши научни сарадник Математички институт САНУ
Раде Живаљевић научни саветник Математички институт САНУ
Божидар Јовановић виши научни сарадник Математички институт САНУ
Соња Чукић научни сарадник Математички институт САНУ
Марија Додиг научни сарадник Математички институт САНУ
Вељко Вујичић редовни професор Математички институт САНУ
Данијела Дамјановић assistant professor Rice University, Хјустон, САД
Бобан Маринковић доцент Рударско-геолошки факултет, Београд
Александар Липковски редовни професор Математички факултет, Београд
Владимир Јанковић редовни професор Математички факултет, Београд
Горан Ђорђевић редовни професор Природно-математички факултет, Ниш
Љубиша Нешић ванредни професор Природно-математички факултет, Ниш
Драгољуб Димитријевић асистент Природно-математички факултет, Ниш
Свјетлана Терзић редовни професор Природно-математички факултет, Подгорица
Катарина Кукић асистент Саобраћајни факултет, Београд
Милица Стојановић ванредни професор Факултет организационих наука, Београд
Бојана Матић истраживач-приправник