Књиге

В. Драговић, Д. Милинковић, Анализа на многострукостима. Примене у геометрији, механици, топологији, Математички факултет, Београд 2003
В. Драговић, Ђ. Дугошија, П. Младеновић, Републичка и савезна такмичења из математике ученика средњих школа 1990-2001. године, Друштво математичара Србије, Београд 2002
Н. Бурић, Љ. Ристовски, Општа физика, Службени гласник, Београд 1999
М. Арсеновић, В. Драговић, Функционалне једначине, Друштво математичара Србије, Београд 1999
В. Драговић, П. Младеновић, С. Огњановић, Припремни задаци за математичка такмичења, Друштво математичара Србије, Београд 1999
В. Драговић, А. Золић, З. Каделбург, С. Огњановић, Анализа са алгебром 1, Круг, Београд 1997