Учешћа на конференцијама

B. Jovanovic, Hamiltonian G-actions and integrable systems, MM-VII Symmetries and Mechanics, Novi Sad 2007
B. Jovanovic, Magnetic Flows on Coadjoint Orbits, Geometric Aspects of Integrable Systems, Coimbra, 2006
A. V. Bolsinov, B. Jovanovic, Geodesic Flows on Homogeneous Spaces, Poisson Geometry, ICTP, Trieste 2005
B. Jovanovic, Quasi-Chaplygin systems, Trimesters on Control, Geometry and Engineering, Barcelona 2005
V. Dragovic, M. Radnovic, Billiards and pencils of quadrics, II Southeastern European Workshop: Challenges Beyond the Standard Model, Врњачка Бања, 2005
M. Radnovic, V. Rom-Kedar, Bifurcations in integrable and near-integrable Hamiltonian systems, SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Snowbird (USA), 2005
M. Radnovic, Elliptical Billiard and Their Periodical Trejctories, poster, 2nd Israeli Mini Workshop on Computational and Applied Mathematics, Bar-Ilan University, 2004
В. Драговић, Геометрија интеграбилних динамичких система - Примови варијетети и круто тело, пленарно предавање, 11. Конгрес математичара Србије и Црне Горе, Петровац, 2004
Б. Јовановић, Нехолономни токови на Штифеловим многострукостима са инваријантном мером, 11. Конгрес математичара Србије и Црне Горе, Петровац, 2004
V. Dragovic, Lagrange bitop, geometry of Prym varieties and systems of Hess-Appel'rot type, Summer School and Conference on Dynamical Systems, ICTP, Trieste, 2004
M. Radnovic, Poncelet theorem & Elliptic Billiards, Summer School and Conference on Dynamical Systems, ICTP, Trieste, 2004
R. Zivaljevic, Combinatorics and Topology of Partitions of Mass Distributions; A Singularity Approach, ECM04 Satellite Conference: Geometry, Topology and Combinatorics, ETH Stockholm, 2004
M. Radnovic, Analytical conditions for various generalizations of Poncelet's theorem, ECM 2004, Stockholm, 2004
B. Jovanovic, Invariant manifolds in noholonomic rigid body dynamics, Singularities of integrable foliations of Hamiltonian systems, Athens 2003
B. Jovanovic, Chaplygin Reducing Multiplier in Nonholonomic Mechanics, XXIV Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade 2003
B. Jovanovic, Nonholonomic rigid body motion, integrable geodesic flows on the homogeneous spaces and the Neumann system, Conference on Integrable Systems and Spectral Curves, Lille, 2003
V. Dragovic, Matrix Lax polynomials, geometry of Prym varieties and systems of Hess-Apel'rot type, Conference on Integrable Systems and Spectral Curves, Lille, 2003
V. Dragovic, Integrability and rigid-body systems, Workshop on Modern Mathematical Physics II, Копаоник, 2002
V. Dragovic, B. Gajic, Polynomial Lax representations and rigid-body systems, ICM 2002, Пекинг, 2002
B. Jovanovic, Reduction and Integrability, Workshop on Geometry, Symmetry and Mechanics II, University of Warwick, 2002
M. Radnovic, Caustics of Elliptical Billiard Trajectories, Workshop on Geometry, Symmetry and Mechanics II, University of Warwick, 2002
V. Dragovic, Geometry of the Prym Varieties and the Lagrange Bitop Hierarchy, Workshop Contemporary Geometry and Related Topics, Belgrade 2002
B. Jovanovic, A.V. Bolsinov, Integrability, Moment Map and Geodesic Flows, Workshop Contemporary Geometry and Related Topics, Belgrade 2002
В. Драговић, Сепарабилни механички системи и хипергеометријске функције, XXIII југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Београд 2001
В. Драговић, Б. Гајић, Хес-Апељротов случај кретања крутог тела и алгебарске криве, XXIII југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Београд 2001
B. Jovanovic, Integrable geodesic flows, Summer School of Modern Mathematical Physics, Sokobanja 2001
V. Dragovic, Hypergeometric functions and separable mechanical systems, Geometry, Symmetry and Mechanics 1, Lisbon 2001
B. Jovanovic, Integrable Euler-Poincare-Suslov equations associated to the chains of subalgebras, Geometry, Symmetry and Mechanics 1, Lisbon 2001
V. Dragovic, Classical and quantum integrable dynamical systems, Proceedings of the 10th congress of Yugoslav mathematicians, Belgrade 2001, 47-55
N. Buric, O. Milenkovic, S. Nikcevic, Symmetry and dynamics of a Hamiltonian system corresponding to interacting quantum spins, Geometry and Physics, Srni 2001
N. Buric, N. Vasovic, A Simple Model of the Chaotis immune responce, DIFEQ 98, Leningrad 1998
N. Buric, M. Mudrinic, N. Vasovic, Time-delay effects in a minimal model of the immune response, (abstract) TMBM99, Amsterdam 1999
O. Milenkovic, S. Nikcevic, N. Buric, Dynamical analyses of a large chain of semi-quantum molecules, (abstract) TMBM99 Amsterdam 1999
V. Dragovic, B. Gajic, B. Jovanovic, New integrable case of nonholonomic Suslov problem, Geometric combinatorics, Kotor 1998, abstract
V. Dragovic, Classical mechanical systems and their integrable perturbations, Geometric Combinatorics, Kotor 1998
V. Dragovic, M.Radnovic, On periodical elliptical billiard trajectories, Geometric Combinatorics, Kotor 1998
B. Jovanovic, Euler-Poincare-Suslov equations on six-dimensional Lie algebras, Geometric combinatorics, Kotor 1998, abstract
V. Dragovic, B. Gajic, B. Jovanovic, Generalizations of classical integrable Chapligin nonholonomic rigid body systems, 18th winter school Geometry and Physics, Srni 1998, abstract
V. Dragovic, On integrable billiard systems within quadrics, Geometry and Physics, Srni 1998
V. Dragovic, M. Radnovic, Description of billiard trajectories with small period, Geometry and Physics, Srni 1998
В. Драговић, Интеграбилне пертурбације интеграбилних система, XXII југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка Бања 1997, пленарна предавања, 182-190
В. Драговић, Б. Гајић, Б. Јовановић, Геометрија крутог тела - неки интеграбилни случајеви са нехолономном везом, Зборник радова са XXII југословенског конгреса теоријске и примењене механике, Врњачка Бања 1997, 13-17
В. Драговић, М. Радновић, Периодичне трајекторије билијара унутар квадрика и елиптичке криве, XXII југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка Бања 1997
Б. Јовановић, Нехолономни системи на Лијевим групама, XXII југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка Бања 1997, апстракт
V. Dragovic, Integrability of the Kovalevska gyrostat in the magnetic field, 4. symposium on mathematical analysis and its applications, Arandjelovac 1997
V. Dragovic, B. Jovanovic, Integrable perturbations of billiard inside ellipsoid, XI Yugoslav geometrical seminar, Divcibare 1996, abstract
B. Gajic, Geometry of nonholonomic systems, abstract, XI Yugoslav geometrical seminar, Divcibare 1996
M. Radnovic, Cayley's condition on a billiard circumscribed around conics, abstract, XI Yugoslav geometrical seminar, Divcibare 1996
V. Dragovic, Rank 2 solutions of the Yang-Baxter solution, ECM 2, Budapest 1996
В. Драговић, Једна алгебарско-геометријска конструкција и различити механички интеграбилни системи, XXI југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Ниш 1995
Б. Јовановић, Хамилтонов формализам механичких система са идеалним једностраним везама, XXI југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Ниш 1995, Зборник радова, 105-109
В. Драговић, Решења Јангових једначина и алгебарске криве рода већег од 1, IX југословенски конгрес математичара, Петровац 1995
N. Buric, I.C. Percival, The Method of Modular Smoothing, in Hamiltonian Mechanics Integrability and Chaotic Behavior, ed. J. Seimenis, Plenum press NATO ASI Series 331, 335, (1994)