Одбрањене магистарске и докторске тезе,
које су урађене у оквиру Семинара
Математички методи механике

К. Кукић, Динамика крутог тела: класични и савремени приступи задатку Коваљевске, магистарски рад, Математички факултет, Београд 2007.
М. Радновић, Геометрија интеграбилних билијара и периодичне трајекторије, докторска дисертација, Математички факултет, Београд 2003.
Б. Гајић, Интеграција Ојлер-Пуасонових једначина алгебарско-геометријским методама, докторска дисертација, Математички факултет, Београд 2002.
Б. Јовановић, Интеграбилни нехолономни системи на Лијевим гругпама, докторска дисертација, Математички факултет, Београд 2000.
М. Радновић, Понселеова теорема и алгебарске криве, магистарски рад, Математички факултет, Београд 1997.
Б. Гајић, Геометрија нехолономних система и Вагнеров тензор, магистарски рад, Математички факултет, Београд 1997.
Б. Јовановић, Геометрија интеграбилних система са једностраним везама, магистарски теза, Математички факултет, Београд 1996.