др Божидар Јовановић

др Божидар Јовановић
научни саветник

Математички институт САНУ
Кнеза Михаила 36
11001 Београд, п.ф. 367

телефон: (011) 2630-170
факс: (011) 2186-105

e-mail: bozajmi.sanu.ac.rs

 
Рођен 1969. у Призрену.
 
Образовање
1993. дипломирао на Математичком факултету у Београду
смер: Теоријска математика и примене
1996. дипломирао на Математичком факултету у Београду
смер: Астрофизика
1996.
магистрирао на Математичком факултету у Београду
магистарски рад: Геометрија интеграбилних система са једностраним везама
руководилац: др Владимир Драговић
2000.
докторирао на Математичком факултету у Београду
докторска дисертација: Интеграбилни нехолономни системи на Лијевим групама
руководилац: др Владимир Драговић
 
Запослење
Запослен у Математичком институту САНУ од 1994. године.
 
Награде
1995.
добио награду Растко Стојановић на XXI југословенском конгресу теоријске и примењене механике
2008. Награда Друштва математичара Србије за најбољег математичара млађег од 40 година.
 
Дужа гостовања у страним научним институцијама
1999-2000. Механико-математички факултет МГУ, Москва
2000-2002. Математички институт ЛМУ, Минхен