др Борислав Гајић

др Борислав Гајић
виши научни сарадник

Математички институт САНУ
Кнеза Михаила 36
11001 Београд, п.ф. 367

телефон: (011) 2630-170
факс: (011) 2186-105

e-mail: gajabmi.sanu.ac.rs

 
Рођен 1970. у Владимирцима.
 
Образовање
1993. дипломирао на Математичком факултету у Београду
смер: Механика крутог тела
1997.
магистрирао на Математичком факултету у Београду
магистарски рад: Геометрија нехолономних система и Вагнеров тензор
руководилац: др Владимир Драговић
2002.
докторирао на Математичком факултету у Београду
докторска дисертација: Интеграција Ојлер-Пуасонових једначина алгебарско-геометријским методама
руководилац: др Владимир Драговић
 
Запослење
Запослен у Математичком институту САНУ од 1994. године.
 
Награде
1995.
добио награду Растко Стојановић на XXI југословенском конгресу теоријске и примењене механике
 
Дужа гостовања у страним научним институцијама
2004. Институт Ервин Шредингер, Беч
 
Остали академски послови
2004-2005. Саобраћајни факултет у Београду
предмет: Техничка механика 1