мр Катарина Кукић

др Катарина Кукић
асистент

Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305
11000 Београд

телефон: (011) 3091-328
факс: (011) 466-294

e-mail: k.mijailovicsf.bg.ac.rs

 
Рођена 1978. у Подгорици.
Претходно презиме Мијаиловић.
 
Образовање
2002. дипломирала на Математичком факултету у Београду
смер: Рационална механика
2007.
магистрирала на Математичком факултету у Београду
магистарски рад: Динамика крутог тела: класични и савремени приступи задатку Коваљевске
руководилац: др Владимир Драговић
2012.
докторирала на Математичком факултету у Београду
докторска дисертација: Дискриминантно-сепарабилни полиноми и интеграбилни динамички системи
руководилац: др Владимир Драговић
 
Награде
2007.
добила награду Растко Стојановић на I међународном конгресу Српског друштва за механику