др Никола Бурић
научни саветник

Институт за физику
поштански фах 57
11001 Беогред

e-mail: nikola.buricphy.bg.ac.yu

 
Рођен 1959. године.
 
Образовање
1983. дипломирао на Физичком факултету у Београду
1986.
магистрирао на Физичком факултету у Београду
магистарски рад: Неки нови аспекти Поенкареових теорема о ентропији
1990.
докторирао на School of Mathematics, Queen Mary and Westfield Coledge, University of London
докторска дисертација: Critical function and the method of modular smoothing
 
Запослење
Oд 1993. године запослен на Фармацеутском факултету у Београду, као професор физике.
 
Дужа гостовања у страним научним институцијама
1990-1993.
School of Mathematics, Queen Mary and Westfield Coledge, University of London