др Милена Радновић

др Соња Чукић
научни сарадник

Математички институт САНУ
Кнеза Михаила 36
11001 Београд, п.ф. 367

телефон: (011) 2630-170
факс: (011) 2186-105

e-mail: sonjami.sanu.ac.rs

лична страна: http://www.mi.sanu.ac.rs/~sonja/

 
Рођена 1979. у Београду.
 
Образовање
2003. дипломирала на Математичком факултету у Београду
смер: Теоријска математика и примене
2004. добила звање лиценцијата инжењерства у математици, Шведски краљевски институт технологије, Стокхолм
магистарски рад: Тополошка својства комплекса хомоморфизама графова
руководилац: Дмитриј Фајхтнер-Козлов, опонент: Раде Живаљевић
2006.
докторирала на Швајцарском савезном институту технологије у Цириху
докторска дисертација: Топологија дискретних структура: пресликавања графова и Бирове сфере
руководилац: Дмитриј Фајхтнер-Козлов
 
Запослење
2006-2007. Универзитет Бингхамтон, САД
од 2008. Математичка гимназија, Београд
од 2008. запослена у Математичком институту САНУ
 
Дужа гостовања у страним научним институцијама
2008. Технички универзитет, Берлин