др Владимир Драговић

др Владимир Драговић
научни саветник

Математички институт САНУ
Кнеза Михаила 36
11001 Београд, п.ф. 367

телефон: (011) 2630-170
факс: (011) 2186-105

e-mail: vladadmi.sanu.ac.rs

 
Рођен 1967. у Београду.
 
Образовање
1987. дипломирао на Математичком факултету у Београду
смер: Математичке структуре и модели
1988-1992. аспирант Механико-математичког факултета МГУ у Москви
катедра за Вишу геометрију и топологију
1992. докторирао на Математичком факултету у Београду
докторска дисертација: R-матрице и алгебарске криве
руководилац: проф. Борис Дубровин
 
Запослење
Запослен у Математичком институту САНУ од 1988. године.
 
Награде
1987. Награда за најбољег дипломираног студента Природно-математичког факултета у Београду.
2004. Награда Савеза друштава математичара Србије и Црне Горе за најбољег математичара млађег од 40 година.
 
Руковођење научним радом
Руководилац семинара Математички методи механике од оснивања 1993.
Руководио израдом четири магистарске тезе и три докторске дисертације одбрањене на Математичком факултету у Београду.
2001-2007. Члан Комисије за математику и механику Министарства за науку Србије
2002-2005. Руководилац Пројекта 1643 Министарства за науку Србије
од 2006. Руководилац Пројекта 144014 Министарства за науку Србије
од 2005. Руководилац италијанско-српског пројекта Геометрија, топологија и комбинаторика многострукости и динамичких система
 
Дужа гостовања у страним научним институцијама
1999-2000. Одељење за математику Универзитета у Кјоту, Јапан
2000-2003. Међународна школа за напредне студије (SISSA), Трст, Италија
од 2008. Универзитет у Лисабону, Португалија
2008. Институт за високе научне студије (IHES), Париз, Француска
 
Студијски боравци и предавања по позиву
2000. ИТЕФ, Москва, Русија
2004. Међународни центар за теоријску физику (ICTP), Трст, Италија
2005. ИМПА, Рио де Жанеиро, Бразил
2005. Међународни центар за теоријску физику (ICTP), Трст, Италија
2006. Међународни центар за теоријску физику (ICTP), Трст, Италија
2006. Универзитет у Бјелостоку, Пољска
2007. Црногорска академија наука и уметности, Подгорица, Црна Гора
2007. Међународна школа за напредне студије (SISSA), Трст, Италија
2007. Универзитет у Лисабону, Португалија
2008. Политехнички универзитет Каталоније, Барселона, Шпанија
 
Остали академски послови
1992-2000.
2004-2007.
професор у Математичкој гимназији у Београду
1993-1998. Математички факултет у Београду
предмети: Диференцијална геометрија,
више предмета на последипломским студијама
1996-1999.
председник Комисије за такмичења из математике ученика средњих школа Србије
1996-1999.
Филозофски факултет Универзитета у Нишу
предмети: Диференцијална геометрија, Парцијалне диференцијалне једначине
2003-2008.
Природно-математички факултет у Подгорици
предмети: Геометрија, Анализа и геометрија на Римановим површима, Интеграбилни динамички системи 1, Интеграбилни динамички системи 2
од 2004.
регуларни сарадник Међународног центра за теоријску физику Абдус Салам (ICTP Abdus Salam), Трст, Италија
2004-2008. в.д. директора и директор Математичке гимназије у Београду