Семинар се одржава у Математичком институту САНУ,
Улица кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.
Састанци се држе по правилу једном недељно.
Важећи термин је средом, од 14 до 16 часова.


Током зимског семестра 2017. године, одржава се курс Алгебарске криве и примене у класичној механици.

Детаљна најава и план курса (ПДФ, 121К).


 

План рада за октобар 2017:

 

Среда, 25. октобар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

 

 

Састанци одржани током: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. године

Одржани курсеви