Математички методи механике

Семинар се одржава у Математичком институту САНУ,
Улица кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.
Састанци се држе по правилу једном недељно.
Важећи термин је средом, од 14 до 16 часова.


Током зимског семестра 2017. године, одржава се курс Алгебарске криве и примене у класичној механици.

Детаљна најава и план курса (ПДФ, 121К).


 

План рада за децембар 2017:

 

Среда, 6. децембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСКА РАСЛОЈЕЊА, други део
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 13. децембар 2017. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
РИМАН-РОХОВА ТЕОРЕМА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

 

 

Састанци одржани током: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. године

Одржани курсеви