Математички методи механике

Семинар се одржава у Математичком институту САНУ,
Улица кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.
Састанци се држе по правилу једном недељно.
Важећи термин је средом, од 14 до 16 часова.


Током зимског семестра 2017. године, одржава се курс Алгебарске криве и примене у класичној механици.

Детаљна најава и план курса (ПДФ, 121К).


 

План рада за јануар и фебруар 2018:

 

Среда, 10. јануар 2018. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
ПРИМЕНЕ РИМАН-РОХОВЕ ТЕОРЕМЕ. ХИПЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ, други део
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 17. јануар 2018. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 21. фебруар 2018. године у 14 сати и 15 минута:
Борислав Гајић (Математички институт САНУ)
АБЕЛОВА ТЕОРЕМА
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

Среда, 28. фебруар 2018. године у 14 сати и 15 минута:
Божидар Јовановић (Математички институт САНУ)
ЈАКОБИЈЕВА ТЕОРЕМА ИНВЕРЗИЈЕ
     специјални курс: Алгебарске криве и примене у класичној механици

 

 

 

Састанци одржани током: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. године

Одржани курсеви