Povratak

Kladovo - Gladowa, Gladowo, Kladowa

Grad na desnoj obali Dunava nizvodno od \erdapske klisure.

RATNA KARTA I PANORAMA KLADOVA

IZGLED BEOGRADA SREDINOM XIX VEKA