ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA NOVEMBAR 2007 --

 

 

Petak, 2. novembar 2007. u 12h, sala 3 MI SANU:

Dr Gloria Stillman, Science and Mathematics Education Faculty of Education, University of Melbourne
DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK FOR EXAMINING STUDENT BLOCKAGES DURING MATHEMATICAL MODELLING TASKS

Abstract: A framework to support successful implementation of mathematical modelling in the secondary school classroom has been developed from transition stages in the modelling process and the cognitive activities associated with these. This framework is used to analyse the implementation of a task with a Year 9 class of 21 students. The framework was suifficient to identify where blockages occurred but another construct ~Slevel of intensity~T needed to be added to adequately describe the nature of blockages as some were more resistant to change than others. These more robust blockages appear to be different from other blockages in their nature and cognitive demand as they require the revision of mental schemes.

Petak, 02. novembar 2007. u 14h, sala 2, SANU, BG:

Miodrag Mihaljevic, Matematicki institut SANU
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA 144018

Sadraj: Nastavak prezentacije rezultata projekata iz programa osnovnih istraivanja koje finansira Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine za period od dve godine.

Petak, 09. novembar 2007. sala 2 MI SANU:

Zoran Ognjanovic, Matematicki institut SANU
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA 144013

Sadraj: Nastavak prezentacije rezultata projekata iz programa osnovnih istraivanja koje finansira Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine za period od dve godine.

Petak, 16. novembar 2007. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

Stevan Pilipovic, Departman za matematiku, PMF NS
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA 144016

Sadraj: Prezentacija jednog od projekata ciji je koordinator Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu. Nadamo se da ce se i ostale institucije koordinatori projekata u oblasti matematike i mehanike iz programa osnovnih istraivanja ukljuciti u ovu akciju.

Petak, 23. novembar 2007. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

Zoran Rakic, Matematicki fakultet, Beograd
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA 144032

Sadraj: Nastavak prezentacije rezultata projekata iz programa osnovnih istraivanja koje finansira Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine za period od dve godine.

Petak, 30. novembar 2007. u 14h, sala 718, MF BG:

Sinisa Vrecica, Matematicki fakultet, Beograd
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA 144026

Sadraj: Prezentacija jednog od projekata ciji je koordinator Matematicki fakultet. Nadamo se da ce se i ostale institucije koordinatori projekata u oblasti matematike i mehanike iz programa osnovnih istraivanja ukljuciti u ovu akciju.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.