Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA NOVEMBAR 2018.


PETAK, 23.11.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Đorđe Krtinić, Matematički fakultet, Beograd
ŠUROVI MNOŽIOCI I UOPŠTENJE FEJEROVE TEORIJE NA PROSTORE OPERATORA
Klasična Fejerova teorema pokazuje da Ćezarove sredine parcijalnih suma Furijeovog reda neprekidne funkcije ravnomerno konvergiraju ka toj funkciji. Ovaj rezultat je iskorišćen da se klasična Fejerova teorija prenese na pogodnu Banahovu algebru (u odnosu na Šurovo množenje matrica), koja je, shodno tome, nazvana prostorom neprekidnih matrica. Prikazaćemo da dobijeni rezultati ne zavise od metoda sumabilnosti, tj. od aproksimativnog jezgra, a razmotrićemo i analogne rezultate na Šatenovim idealima. Takođe, biće prikazana i neka uopštenja na blok matrični slučaj. Na samom početku biće dat kratak pregled poznatih rezultata koji su korišćeni za pomenute generalizacije, kao što su delovi teorije ideala kompaktnih operatora na Hilbertovom prostoru i osobine Šurovog množenja, sa posebnim osvrtom na množenje Teplicovim matricama.PETAK, 30.11.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jelena Jocković, Matematički fakultet, Beograd
JEDAN DRUGAČIJI PRISTUP PROBLEMIMA PREBROJAVANJA
Analitička kombinatorika je relativno nova oblast, koja povezuje kombinatoriku, analizu i ideje o klasifikaciji matematičkih struktura potekle iz računarstva. Na predavanju će biti dat kratak uvod u tehnike analitičke kombinatorike, sa naglaskom na primerima koji se odnose na prebrojavanje različitih matematičkih objekata.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU