ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Sreda, 1. aprila 1998. godine u 18 casova:
Prof. dr Milan Micunovic: EVOLUCIONE JEDNACINE VISKOPLASTICNOSTI ZA AUTOMOBILSKE LIMOVE: TENZORSKA REPREZENTACIJA I KLASICNI MODELI

Sreda, 8. aprila 1998. godine u 18 casova:
Prof. dr Katica Hedrih: PRIMEDBE NA "FUNDAMENTALNU TEORIJU" SA STRANE 274 DELA PRINCIPLES OF CLASSICAL MECHANICS AND FIELD THEORY OD TRUESDELL-A I R. TOUPINA

Sreda, 15. aprila 1998. godine u 18 casova:
Prof. dr Djordje Musicki: GENERALIZACIJA PARAMETARSKE FORMULACIJE MEHANIKE ZA SISTEME SA PROMENLJIVOM MASOM

Sreda, 22. aprila 1998. godine u 18 casova:
Prof. dr Aleksandar Kovaljov i Veljko Vujicic: O UPRAVLJIVOSTI MEHANICKIH SISTEMA

Sreda, 29. aprila 1998. godine u 18 casova:
Prof. dr Veljko Vujicic: GEODEZIJSKE LINIJE I KRETANJE MEHANICKIH SISTEMA "PO INERCIJI" NA KOFIGURACIONIM MNOGOOBRAZNOSTIMA

Navedene sednice Odeljenja za mehaniku odrzavaju se u sali br. 2 zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35, prvi sprat, Beograd

Upravnik Odeljenja za mehaniku Matematickog instituta SANU
Veljko Vujicic