ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2006.

Odeljenje za mehaniku ce u decembru sva predavanja organizovati u okviru proslave 60-godisnjice osnivanja Matematickog instituta SANU. Proslava jubileja Matematickog instituta SANU odrzace se 13-15. decembra. Detaljan program proslave mozete videti ovde.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.