ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2015.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 16. decembar 2015. u 18 casova, sala 301f, MI SANU:
Borislav Gajic, Matematicki institut SANU
GEOMETRIJA I TOPLOGIJA MNOGOSTRUKOSTI, KLASICNA MEHANIKA I INTEGRABILNI DINAMICKI SISTEMI, PROJEKAT 174020

Sreda, 23. decembar 2015. u 18 casova, Sala 301f, MI SANU
Katica (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU
DINAMIKA HIBRIDNIH SISTEMA SLOZENIH STRUKTURA. MEHANIKA MATERIJALA, PROJEKAT 174001
Abstract: Realized research of Project ON174001 titled:. Dynamic of hybrid system complex structures. from period 2011-2015 will be presented.

A* Realized research are in compatibility with plans and program accepted for period (2011-20155), as well as for each succeed year (Presentation of the Project activity is at link http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/174001a.htm).

B* Series of keywords representing obtained original scientific research results are large and contain all keywords included in submitted plan of project research for period 2011-2015. These keywords are: Hybrid systems, discrete continuum, nonlinear dynamics, phenomenologies and analogies, phenomenological mappings, systems of fractional order, fractional order modes, generalized function of fractional order dissipation of system energy, theorems of energy dissipation, nonlinear transformation, rheonomic system, nonholonomic constraints, mass moment vectors, gyro-rotor dynamics, approximations, amplitude-frequency characteristic, stability, synchronization, theory of collision, vibroimpact system, dynamics of billiards, energy analysis, non-local theory and applications, biomechanical oscillators, DNK helicoids chains, Zona pelucida, mechanics of fracture and damage, control motion, patent, technological solution.

Obtained original scientific research results are from following research themes:

1* Elements of mathematical phenomenology and applications (in Mechanics, in nonlinear dynamics in general, in integration of scientific knowledge and for reduction of number of models of dynamical systems known in world heritage)
2*Analytical mechanics of discrete fractional order systems. Derived a serries of theorems.
3* Nonlinear and rare phenomena in dynamics of hybrid systems with coupled structures rigid and deformable bodies. Transfer energy through system and subsystems. Synchronizations of subsystems.
4*Models of biodynamical oscillators and phenomenon of transfer of signals, information, and energy through their complex structures. Oscillations of DNA helix chains and models of Zone Pelucida.
5*Mechanics of discrete continuum models. Dynamics of coupled structures of deformable bodies and discrete continuum layers with different constitutive relations: Linear elastic, nonlinear elastic, viscoelastic, hereditary and fractional order properties.
6* Phenomenon of dynamics of systems with friction and vibroimpact system. Theory of collision of rolling bodies. Dynamics of billiards.
7* Mechanics of damage and fracture.
8* Control of system with delay and theorems of stability.
9* Continuation of doctoral research in accordance with scientific based themes by young doctorantes which are included in listed themes of project research 1*-8*.

C* 13 Ph.D. Students, younger them 30 ages, are included in project team and project scientific research, and all was participants of project starting two years seminar: Mathematical methods on mechanics with applications. 12 Ph.D. Students examined all subject at doctoral study programs ; 5 defended doctoral dissertation, 3 have official decision of accepted Ph.D theme.

Sreda, 30. decembar 2015. u 18 casova, sala 301f, MI SANU
Srboljub Simic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
MEHANIKA NELINEARNIH I DISIPATIVNIH SISTEMA . SAVREMENI MODELI, ANALIZA I PRIMENE, PROJEKAT 174020

Dusan Zorica, Matematicki institut SANU
VISKOELASTICNOST FRAKCIONOG TIPA I OPTIMIZACIJA OBLIKA U TEORIJI STAPOVA, PROJEKAT 174005

Posle predavanja bice priredjen koktel.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU