ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2016.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07.12.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Bojan Novakovic, Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
DINAMIKA MALIH TELA SUNCEVOG SISTEMA
Rezime: Suncev sistem dom je osam (a mozda i devet) planeta, njihovih prirodnih satelita, kao i velikog broja tzv. malih tela, asteroida i kometa. Svi clanovi naseg planetarnog sistema se neprestano menjaju pod uticajem razlicitih faktora. Jedan od razloga zasto su mala tela Suncevog sistema interesantna istrazivacima svakako je i to sto na njima ostaju zapisani tragovi evolucije citavog sistema. Zato se cesto kaze da svaki model evolucije Suncevog sistema mora biti verifikovan u pojasu asteroida koji se prostire izmedju orbita Marsa i Jupitera, i u kome se nalazi najveci broj ovih objekata. Drugim recima, svaka takva teorija mora biti u saglasnosti sa onim sto znamo o ovom pojasu. Asteroidni pojas takodje sadrzi i informacije o svojoj sopstvenoj evoluciji. Jedan takav primer predstavljaju sudarne familije asteroida cije proucavanje nam moze otkriti mnogo toga kako o dinamickoj, tako i o sudarnoj evoluciji pojasa asteroida, ali i citavog Suncevog sistema. Ovom prilikom predstavicemo najnovija saznanja o dinamici asteroida, sa posebnim osvrtom na dinamicku evoluciju sudarnih familija. Konacno, ukazacemo i na neka otvorena pitanja, i kratko prodiskutovati moguce odgovore na njih.


SREDA, 21.12.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nenad Sakan, Institut za fiziku
MODELOVANJE OPTICKIH KARAKTERISTIKA VODONIKOVE PLAZME SREDNJE I VELIKE NEIDEALNOSTI ODSECENIM KULONOVIM POTENCIJALOM - DODAVANJE NOVIH PROCESA
Rezime: Odseceni Kulonov potencijal se pokazao kao dobar modelni potencijal za opis optickih osobina plazme srednje i visoke neidealnosti. On se karakterise osobinama da je, za razliku od drugih, potpuno kvantno mehanicki model, sa analitickim resenjima za talasne funkcije i time znacajno smanjuje problem numerickog odredjivanja istih, kao i adekvatno tome dobijanje preseka. Osnovni model je bio dopunjen procesima prosirenja i pomeranja energetskih nivoa vezanih stanja vodonika, koji su dali dobro poklapanje izracunatih vrednosti sa eksperimentalno merenim. Pored navedenog, javlja se potreba da se u model ukljuce i procesi za vezano-vezane prelaze. Osnovna provera je pokazala da su proracunate vrednosti sila socilatora u dobrom slaganju sa teorijskim vrednostima za vodonikov atom u asimptotskom slucaju, kada se uticaj plazme na jon vodonika zanemaruje i ceo sistem pocinje da lici na model slobodnog vodonikovog atoma.


SREDA, 28.12.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Dragoslav Kuzmanovic, Saobracajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O MINIMALNIM POVRSIMA
Rezime: U izlaganju dace se definicija minimalne povrsi, kao i diferencijalna jednacina. Bice prikazani brojni primeri, kao i primena u arhiteturi.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU