ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:SREDA, 22. februar 2006. u 18 sati:


Dragoslav Stoiljkovic
AKTUELNOST BOSKOVICEVE "TEORIJE PRIRODNE FILOZOFIJE SVEDENE NA JEDAN JEDINI ZAKON SILA KOJE POSTOJE U PRIRODI"
Sadrzaj predavanja:
- Zivot i delo Rudjera Boskovica
- "Teorija prirodne filozofije" nastala u 18-tom za 21. vek
- Primeri iz savremene nauke koji potvrdjuju Boskovicevu Teoriju: od elementarnih cestica do makromolekula i nebeskih tela
- Primena Teorije za tumacenje strukture i svojstava materije i procesa polimerizacije.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.