ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2009.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

PETAK, 20. feb. 2009. u 14 sati:


Branislava N. Novaković i Teodor M. Atanacković Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
OPTIMALNI OBLIK TEŠKOG ELASTIČNOG ŠTAPA OPTEREĆENOG KON SLOBODNOM KRAJU PRI BOČNOM IZVIJANJU

Rezime: Koriscenjem Pontijaginovog principa maksimuma odredjen je optimalni elasticnog stapa koji je uklesten na jednom, a slobodan na drugom kraju. An uradjena za tankozidni stap koji je, osim sopstvenom tezinom, opterecen i koncentrisanom silom na slobodnom kraju. Kriterijum optimalnosti je zapremiSednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.