ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JANUAR 2011.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 12. januar 2011. u 18 sati:

Lecture No 1141
Prof dr Milutin Marjanov, Matemtical Institute SANU Belgrade
THE MOON AND THE TIDES - INDICATORS OF THE REAL EARTH'S SPIN VELOCITY

Abstract: What is the period of the Earth's rotation around its axis? As a rule, answer to this question is that that one turn around the axis of the Earth requires, approximately, 24 hours and that this period is cold the mean solar day. Either, more precisely, some four minutes shorter stellar day. In fact, neither of these days stands for the Earth's full spin period. Earth turns around its axis considerably more slowly. The only frame of reference in which its intrinsic rotation is clearly defined, while its orbital motions are excluded, has to be the one related with the Moon. The full spin period of our planet is about 50 minutes longer lunar day – the time between one lunar zenith to the next. The term tidal day is also in use in oceanography

Predavanja ce se odrzavati sredom sa pocetkom u 18.00 casova, u sali 301 F na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36/III, (zgrada preko puta glavne zgrade SANU).

Poziv naucnicima i istrazivacima da prijave svoja predavanja:
Prijava potencijalnog predavaca treba da sadrzi apstrakt predavanja do jedne stranice na srpskom jeziku cirilicom i prevod na engleski jezik, kao i CV obima do dve stranice. Prijavu poslati na adresu upravnika Odelenja za mehaniku u vidu Word DOC na adresu: khedrih@eunet.rs

Start of each lecture is at each Wednesday at 18,00 h in room 301 F at Mathematical Institute SANU, street Knez Mihailova 36/III.

Announcement and Invitation:
All scientists and researchers in area of Mechanics are invited to contribute to the Program of Mechanics Colloquium of Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts. One page Abstract of proposed Lecture with short CV is necessary to submit in world doc to Head of Department of Mechanics (address: khedrih@eunet.rs), one month before first day in the next month.

Sekretar Odeljenja
mr Srdjan V. Jovic
sekretar Odelenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU, Beograd
e-mail: jovic003@yahoo.com
Upravnik Odeljenja
Prof. Dr. Katica R. (Stevanovic) Hedrih