ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JANUAR 2015.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 28. januar 2014. u 18 casova, sala 301f:
Milivoje Lukic, University of Toronto
IZOSPEKTRALNI TORUSI PERIODICNIH I KVAZIPERIODICNIH SREDINGEROVIH OPERATORA

Rezime predavanja: Periodicni Sredingerovi operatori u jednoj dimenziji su operatori oblika H = - d^2/dx^2 + V(x), gde je V(x) periodicna realna funkcija. Periodican Sredingerov operator nije jednoznacno odredjen svojim spektrom, vec je skup ovakvih operatora sa istim spektrom, topoloski govoreci, konacno- ili beskonacno-dimenzioni torus. Ovaj izospektralni torus se moze posmatrati kao integrabilni sistem u kome su integrali kretanja dati takozvanom KdV hijerarhijom. Cilj ovog predavanja je da opisemo ovu vezu izmedju spektralne teorije i integrabilnih sistema, njene primene, i neke savremene radove na ovu temu u kojima se, umesto periodicnih, izucavaju kvaziperiodicni Sredingerovi operatori.

Petak, 30. januar 2015. u 14 casova, Svecana sala SANU:
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku i Seminarom za istoriju i filozofiju
Akademik Stevan Pilipovic
VREDNOVANjE U NAUCI

Rezime predavanja: U 2015. nas ocekuje citav niz vaznih dogadjanja u nauci Srbije: naucna strategija, kraj projektnog ciklusa, konkurs za novi projektni ciklus, zakon o nauci i odgovarajuci pravilnici, izbori u SANU...
Zasnivanje naucne politike i naucnog izbora treba da bude izvedeno na osnovu jasnih principa vrednovanja u nauci.
U okviru predavanja ce biti izlozeni predlozi novog pravilnika o izboru u zvanja i vrednovanju naucnih rezultata, bice analizirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji naucnog vrednovanja i, konkretno, bice dati predlozi vazni za pocetak novog projektnog ciklusa u nauci.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU