ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUL 2013.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 3. jul 2013. u 18 casova, sala 301f:
Milos Kojic
MODEL NA VISE SKALA ZA DIFUZIJU U KOMPOZITNOM MATERIJALU

Rezime: Difuzija je jedan od veoma znacajnih procesa prenosa mase, koji srecemo u prirodi, u tehnoloskim procesima i u zivim organizmima. Karakteristike difuzije kroz poroznu sredinu zavise od poroznosti ali mogu zavisiti i od interakcije delica sa mikrostrukturom. Ova interakcija je posebno izrazena u slucaju difuzije molekula kroz biolosku sredinu kakvo je tkivo. U saopstenju ce biti predstavljen model difuzije na vise skala (multiskalni- multiscale model) koji povezuje molekularnu dinamiku (MD) i kontinuum koji se diskretizuje metodom konacnih elemenata (MKE). Ekvivalentni materijalni parametri difuzije modela kontinuuma se odredjuju originalnim postupkom numericke homogenizacije. Ekvivalentni parametri obuhvataju do sada korisceni ekvivalentni tenzor difuzije i takodje nove parametre koji uzimaju u obzir interakciju delica (molekula) i povrsine solida u mikrostrukturi. Primeri primene se odnose na biomedicinske probleme i ukljucuju i konvektivni transport.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU