ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 04. jun 2003. u 18 sati:


Zoran Stefanovic
ELEKTRONSKA KNJIGA - AEROPROFILI

Autor ce izloziti svoja dosadasnja iskustva na razvoju, ulozi i primeni paketa programa tzv. elektronske knjige. Na primeru aeroprofila, kao paradigme aerodinamike, autor ce demonstrirati rad sa svojim programom.

SREDA, 11. jun 2003. u 18 sati:


Ranislav Bulatovic
O ISTOVREMENOM SVODJENJU MATRICA NA KANONSKE OBLIKE I KVAZIDIJAGONALIZACIJI

Prikazuje se autorov rezultat o istovremenom ortogonalnom svodjenju para realnih matrica, od kojih je jedna simetricna a druga kososimetricna, na kanonske oblike. On je posluzio kao osnova za ustanovljenje jednog efektivnog kriterijuma kvazidijagonalizacije realnih matrica, koji je znatno jednostavniji od poznatog Lafievog kriterijuma. Daje se i osvrt na primjene ovih rezultata.

Veljko Vujicic
VEKTOR SILE PROBLEMA DVA TELA
Dokazuje se da je vektor sile, kojom dva tela dejstvuju jedno na drugo, jednak proizvodu redukovane mase i drugog izvoda po vremenu vektora medjusobnog rastojanja.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.