ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 02. jun 2004. u 18 sati:


Milosav Ognjanovic, Snezana Ciric-Kostic
POBUDA MODALNOG OSCILOVANJA ZIDOVA KUCISTA PRENOSNIKA

Prenosnici snage i slicni masinski sistemi u kucistima, u dinamickom smislu su spregnuti sistemi. Mehanizam u kucistu (zupcanici, vratila, spojnice, lezaji...) predstavljaju diskretni sistem koji se oslanja na zidove kucista - kontinualni sistem. Izlaganje se odnosi prvenstveno na kontinualni sistem, tj. na uslove i nacin pobudjivanja modalnog oscilovanja zidova kucista. Primenjuju se numericke i eksperimentalne metode i u manjoj meri analiticke. Cilj istrazivanja je utvrdjivanje transmisije pobudne energije sa diskretnog sistema na kontinualni koja se preko zidova emituje u okolinu u vidu buke.

SREDA, 9. jun 2004. u 18 sati:


Dusan Mikicic, Milan Spaic
SELEKTIVNA DESTRUKCIJA BIOMEHANICKE STRUKTURE MEDULE ZASNOVANA NA VISKOZNOSTI - NUMERICKI PRORACUN

U oblasti hirurgije kicme postoji poseban deo posvecen hronicnom neurogenom bolu. Autori ovog rada saradjuju cetiri godine na ovoj temi. Dr Dusan Mikicic utvrdjuje mehanicke osobine tkiva medule (kicmene mozdine), sa ciljem analize ponasanja medule u toku vakuumske aspiracije. Dr Milan Spaic je neurohirurg na VMA u Beogradu i u ovom radu nudi novu ideju-tehniku DREZ-operacije, koristeci razlike u viskoznosti izmedju bele i sive mase medule. Sustina ove ideje je redukcija postojece DREZ-vakuumske tehnike, sa ciljem manje destrukcije prsljenova stuba kicme. Osim toga skracuje se i vreme operativnog zahvata sa tri na dva sata, sto doprinosi manjoj ceni operacije. Rad je eksperimentalnog i teorijskog karaktera. Nakon kadavericnog tretmana bice proveren animalno pre eventualno humanog tretmana.

SREDA, 16. jun 2004. u 18 sati:


Nema sastanka Odeljenja.SREDA, 23. jun 2004. u 18 sati:


Nema sastanka Odeljenja.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.