ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 01. jun 2005. u 18 sati:


Slobodan dan zbog odrzavanja Kongresa mehanike u Novom Sadu.SREDA, 08. jun 2005. u 18 sati:


Katica Stevanovic-Hedrih,
Memorijalno predavanje povodom 20. godina od smrti prof. Danila Raskovica

Prof. dr ing dipl. math. Danilo P. Raskovic (1910-1985), upravnik Odeljenja za mehaniku Matematickog instituta SANU u 1962. godini.

Danilo P. Raskovic (1910-1985), doktor tehnickih nauka i diplomirani matematicar, utemeljivac je prvih naucno zasnovanih kurseva mehanike na Masinskom fakultetu u Beogradu. Isto se odnosi i na kurseve Otpornosti materijala, Teorije elasticnosti i Teorije oscilacija, koje je takodje predavao. Autor je mnogobrojnih i veoma tiraznih udzbenika visokog naucno-nastavnog nivoa i sa dobrom matematickom zasnovanoscu. Uveo je vektorski, matricni i tenzorski racun u nastavu mehanike na Masinskom fakultetu u Beogradu, sto je kasnije preneo i na druge masinske i tehnicke fakultete (Nis, Kragujevac, Mostar) cime je dao jedan od najkrupnijih doprinosa da sa Masinskog fakulteta u Beogradu, i drugih tehnickih fakulteta izlaze diplomirani masinski inzenjeri visokog nivoa teorijskih znanja i sposobnosti da ih primene. Napisao je i prvi univerzitetski udzbenik iz teorije oscilacija kod Srba, koji sadrzi i njegove originalne rezultate i doprinose u ovoj oblasti. Ostavio je znacajne naucne rezultate iz oblasti Teorije elasticnosti i Teorije oscilacija. Stvorio je dobru kadrovsku osnovu na Masinskom fakultetu u Nisu da se utemelje istrazivanja iz oblasti nelinearne mehanike. Bio je patriota i castan covek. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Nisa za doprinos razvoju nauke i Univerziteta u Nisu.SREDA, 15. jun 2005. u 18 sati:


Dragi Radojevic
Ilustracija pocetka vasione

Prikazuju se dva primera polja ciste radijacije kao ilustracija Hokingovog odgovora na pitanje sta je bilo pre pocetka sirenja vasione (po teoriji velikog praska).Upravnik Odeljenja za mehaniku, Akademik Vladan Djordjevic

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.