ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2014.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 4. jun 2014. u 18 casova, sala 301f:
Dragomir Zekovic, Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu
DINAMIKA MEHANICKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNIM VEZAMA . III ANALIZA KRETANjA, Drugi deo

Rezime. Analizira se kretanje neholonomnog mehanickog sistema sa dve materijalne tacke kojima se namece nelinearno ogranicenje na brzinama tih tacaka u vidu jednakosti intenziteta brzina. Za takav sistem se analiziraju: jednacine veza, reakcije veza, tj. nacin variranja takvih veza, trajektorije tacaka sistema, linearni integrali po generalisanim brzinama, tj. ciklicne koordinate. Na ovom modelu se jasno pokazuje da, u slucaju nelinearnih neholonomnih veza, Hamiltonovo dejstvo u opstem slucaju nema stacionarnu vrednost. Na kraju su izvedene jednacine brahistohronog kretanja opisanog sistema i odredjene brahistohrone pojedinih tacaka.Sreda, 11. jun 2014. u 18 casova, sala 301f:
Milos Kojic, BIOIRC, Kragujevac, The Methodist Hospital Research Institute, Hjuston
KONVEKTIVNO-DIFUZIONI TRANSPORTNI MODEL TUMORA

Rezime. Tumor predstavlja veoma slozen biolosko-fizicki sistem u kome se transport materije moze opisati fizickim zakonima. Za lecenje tumora veoma je znacajno utvrditi proces transporta lekova unutar tumora kako bi se unistile bolesne (kancerogene) celije. Danas se ulazu ogromni napori sirom sveta u lecenje tumora, koji obuhvataju laboratorijska, klinicka i teorijska istrazivanja.U saopstenju se predstavlja nas numericki model konvektivno-difuzionog transporta u tumoru. Model se zasniva na zakonima fizike transporta, numerickoj metodi konacnih elemenata i na podacima direktno generisanim iz imidzinga tumora. Iznose se detalji nasih postavki kako bi model bio efikasan i primenljiv na celu strukturu tumora, ukljucujuci vece krvne sudove (arteriole i venule), kapilarnu mrezu i tkivo. Takodje, model sadrzi ekvivalentni kontinuum, koji zamenjuje kapilarnu mrezu, i specificne konacne elemente za povezivanje krvnih sudova i kontinuuma. Model je takodje primenljiv na prenos toplote uz konvektivni transport fluidom u krvnim sudovima i tkivu. Bice naznacene i neke generalizacije koje mogu posluziti za primenu na celim organima. Odabrani numericki primeri resenja pokazuju primennjivost i sadasnje stanje razvijenog numerickog modela.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU