ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2015.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Utorak, 2. jun 2015. u 18 casova, sala 301f:
Milos Kojic, dopisni clan SANU
ULOGA KRIVIH PROLAZA MASE I FIKTIVNIH KONACNIH ELEMENATA U MODELIRANjU TRANSPORTA LEKOVA U TUMORU I TKIVU

Rezime: Autor je uveo krivu prolaza mase kroz poroznu sredinu pri konvektivno-difuzionom transportu delica (molekula) kao fundamentalnu konstitutivnu krivu. Za povezivanje fluidnog domena u kapilarima i porozne sredine (tkiva), formulisao je fiktivni konacni element. U saopstenju .e biti predstavljene ove formulacije i na primerima pokazana primena na probleme transporta lekova u kapilarnim sistemima i tumoru, koriscenjem numerickih modela i softvera koje je razvio sa saradnicima.

Sreda, 10. jun 2015. u 13 casova, svecana Sala SANU:
Valery V. Kozlov, Russian Academy of Sciences, Steklov Math. Institute
PRINCIPLES OF MECHANICS AND SERVOCONSTRAINTS

Sreda, 10. jun 2015. u 18 casova, sala 2 SANU:
Zajednicka sednica Odeljenja za mehaniku i Odeljenja za matematiku MI SANU
Valery V. Kozlov, Russian Academy of Sciences, Steklov Math. Institute
HOMOGENEOUS DYNAMICAL SYSTEMS, LIE-POISSON QUASI-BRACKETS, AND KOWALEVSKI METHOD
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU