ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2010.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 16. jun 2010. u 18 sati:


RASPRAVA O PRIJAVI NOVIH PROJEKATA IZ OBLASTI MEHANIKE ZA NAREDNI CETVOROGODISNJI PERIOD

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.