ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA MAJ 2002.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 8. maj 2002. u 18 sati:


Dimitrije Stamenovic:

TENZEGRITI ARHITEKTURA - NOVI MODEL U PROUCAVANJU BIOMEHANIKE CELIJE

U ovom saopstenju bice prikazan strukturni model koji se koristi u studijama celijske biomehanike. Taj model baziran je na fulerinskoj "tenzegriti" arhitekturi (tenzegriti je kovanica od engleskih reci tensional integrity), tj. struktura mora da nosi tenzioni prednapon da bi bila stabilna. Ono sto ovu klasu struktura izdvaja od ostalih prednapregnutih struktura je to sto se sastoje od neprekidne mreze tenzionih elemenata i diskretnog sistema kompresionih elemenata. Zadatak tenzionih elemenata je da nose prednapon i time stabilizuju strukturu, dok je zadatak kompresionih elemenata da uravnotezavaju taj prednapon. Primer tenzegriti modela koji se koristi u celijskoj biomehanici ce biti razmatran. Osnovne jednacine mehanike ovog modela bice izvedene i rezultati ce biti uporedjeni sa podacima dobijenim iz merenja na zivim celijama.

SREDA, 15. maj 2002. u 18 sati:


Dusan Mikicic, Milesa Sreckovic, Aleksandra Milutinovic:
MEHANICKE OSOBINE OPTICKIH KABLOVA


Opticki kablovi su napravljeni od istopljenog silicijuma (Si Fibers), okruzenog zastitnom prevlakom. Poslednjih 20 godina vrsi se intenzivna zamena bakarnih telekomunikacionih kablova optickim zbog niza prednosti (povecan kapacitet, smanjena cena i tezina, bolji kvalitet idr.) Mehanicke osobine optickih kablova su jako vazne za njegovo dugotrajno funkcionisanje. Ovde ce biti prikazani rezultati eksperimenata obavljenih na TMF u Beogradu, a prezentovani na International Conference on Lasers 2001, dec. Tuscon, Arizona.


SREDA, 22. maj 2002. u 18 sati:
Bozidar Jovanovic:

INTEGRABILNOST I REDUKCIJA


Neka je dat potpuno integrabilan sistem na simplektckoj mnogostrukosti M. Neka je data Lijeva grupa G simetrija koja dejstvuje na Hamiltonov nacin. Prirodno pitanje je da li je redukovan sistem integrabilan. Pokazuje se da je odgovor, uz izvesne pretpostavke, pozitivan. Primenom navedenog rezultata dobijaju se Rimanove mnogostrukosti sa integrabilnim geodezijskim tokovima.

SREDA, 29. maj 2002. u 18 sati:

Vladimir Dragovic, Borislav Gajic:

POLINOMIJALNA LAKSOVA REPREZENTACIJA I KRUTO TELO


Pronadjen je L-A par za Hes-Apeljrotov slucaj krutog tela. Uopstavanjem se dobija novi integrabilni cetvorodimenzioni slucaj krutog tela, koji je nazvan Lagranzeva dvojna cigra. Diskutuje se algebarsko-geometrijska procedura integracije. Data je klasifikacija slucajeva krutih tela koji imaju L-A par zadatog oblika. Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja				Upravnik Odeljenja
 Milena Radnovic			Akademik Vladan Djordjevic, s.r.