ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2008.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 5. mart 2008. u 18 sati:


Sanja Konjik, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
O VARIJACIONIM PROBLEMIMA SA FRAKCIONIM IZVODIMA

U radu se razmatra problem formulisanja neophodnih uslova za ekstremum varijacionih problema u kojima se javljaju izvodi realnog reda. Razmatran je i problem invarijantnosti funkcionala kao i problem aproksimacije izvoda realnog reda koji se javlja u funkcionalu, konacnom sumom celobrojnih izvoda.

SREDA, 12. mart 2008. u 18 sati:


Milos Arsenijevic, Filozofski fakultet, Beograd
Da li vreme tece

Mnogi od nas bi rekli da je tok vremena, ili realnost razlike izmedju proslosti, sadasnjosti i buducnosti, jedna od osnovnih karakteristika vremena. Ispostavilo se, medjutim, da tok vremena za fiziku ili barem klasicnu fiziku, nije potreban. Uz to paradoksi Maktagartovog tipa mogu se izbeci tako sto se  odbaci pretpostavka o toku vremna. Posle razmatranja dve suprotstavljene teorije vremena, temporalisticke i atemporalisticke, od kojih prva prihvata a druga odbacuje pretpostavku o toku vremena, pokazace se da se presudna stvar za pitanje izbora medju njima tice indeterminizma i unutarsvetskih modaliteta uopste.SREDA, 19. mart 2008. u 18 sati:


M. Veskovic, Masinski fakultet Kraljevo; V. Covic, Masinski fakultet Beograd
Lyapunov first method for nonholonomic systems with dissipative forces

The problem of instability of equilibrium of scleronomic nonholonomic systems acted upon by dissipative, conservative, circulatory and gyroscopic forces has been considered. The applied methodology is based on the existence of solutions of differential equations of motion which asymptotically tend to the equilibrium state of the system, when t→-∞. It is assumed that the kinetic energy, the Rayleigh's dissipation function, the positional and gyroscopic forces in the neighborhood of the equilibrium position are infinitely differentiable functions. It is shown that the results on instability, obtained for scleronomic systems, can be, under defined conditions, extended to rheonomic systems as well. The results obtained, which partially generalize results from [V. V. Kozlov (1994) On the Asymptotic Motions of Systems with Dissipation, Prikl. Math. Mekh. 58 (4) (1994) 31-36 (in Russian), D. R. Merkin, Introduction to the Theory of the Stability of Motion, Nauka, Moscow (1987) (in Russian), W. Thomson and P. Tait, Treatise on Natural Philosophy. Part I, Cambridge University Press, (1879)], are illustrated by an example.SREDA, 26. mart 2008. u 18 sati:


Dusan Mikicic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
BIOMEHANICKO MODELOVANjE U OBLASTI SUDARA

U svetu postoji veliki interes naucnika za biomehanicku analizu sudara coveka sa drugim objektima, zbog teskih posledica po coveka. U ovome radu bice prikazan biomehanicki model sudara cvrstog tela i glave coveka, uz prikaz udarne sile i mehanickih napona.  

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.