ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2009.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

CETVRTAK, 19. mart 2009. u 14 sati:


Ljubica Oparnica, Matematicki insitut SANU
DIFERENCIJALNE JEDNACINE SA NECELIM IZVODIMA RASPODELJENOG REDACETVRTAK, 26. mart 2008. u 14 sati:


Marina Trajkovic, Gradjevinsko-arhitektonski fakultet, Nis
SAVREMENI PROBLEMI U MODELIRANjU KONACNIH ELASTOPLASTICNIH DEFORMACIJASednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.